Aktiviteter
#Nasjonal regatta

Innendørsmesterskapene i Roing 2020

Innendørsmesterskapene i roing 2020 tildeles Aalesunds Roklub.

Det ble sendt inn 3 gode søknader for å arrangereinnendørsmesterskapene i roing 2020. Regattautvalget har innstilt Aalesunds Roklub som arrangør for innendørsmesterskapene i roing 2020. Innstillingen er basert på poeng i fem forskjellige kriterier der området om klubben skal søkeegen regatta på vann teller dobbelt. De øvrige kategoriene er om klubben hartilgjengelige lokaler, om det er utenfor Oslo, innovasjon/nytenkning,kompetanse, om det er jubileum.

Aalesunds roklub hadde en god søknad og var i tillegg enestesøker som ikke arrangerer egen regatta på vann.

Styret i Norges Roforbund godkjente innstilingen 1.7.

Vi ser frem til innendørsmesterskapene 11 januar 2020.