Aktiviteter
#Nasjonal regatta

Innendørsmesterskapene i Roing 2021 - på digital plattform - avlyses

Innendørsmesterskapene i roing 2021, NTNUI Roing

NR har i samråd med arrangør (NTNUI roing) og juryformann besluttet at romaskin NM kanselleres. Årsak er nåværende smittevernsbegrensninger som vil hindre en rekke klubber å kunne delta i mesterskapet. 

Vi har vurdert å søke unntak for smittevernsbegrensninger, å utsette mesterskapet eller å søke etter en andre løsninger.  Vi har videre lagt til grunn at å oppnå forståelse og aksept hos flere lokalesmittevernsmyndigheter vil kreve mye innsats og har uvisst utfall.  Det er også for sent å vurdere andre tilpasninger for et digitalt mesterskap. For å skape en viss forutsigbarhet må vi derfor kansellere årets romaskinNM. 
Styret i NR har behandlet saken og har samtidig besluttet at NTNUI vil bli tildelt romaskin NM 2022 dersom de ønsker dette.  Det er blant annet økonomiske forpliktelser som medfører at NR beslutter at NTNUI får mulighet til å arrangere mesterskapet i 2022.
Selv om NM nå blir kansellert er arbeidet som NTNUI Roing har gjort, lagt godt til rette for gjennomføring av fremtidige digitalemesterskap. 
 
Med hilsen
 
NTNUI og NR regattautvalg ved Johannes Berge og Thorvald Jakobsen

Ettersom dagens smittesituasjon har gjort det utfordrende å planlegge et fysisk NM i ergometerroing for tilreisende til Trondheim, har NTNUI Roing i samråd med Norges Roforbund besluttet at arrangementet skal avholdes digitalt. Løsningen som skal benyttes leveres av Time-Team, og legger til rette for sanntids-konkurranseroing over hele Norge. 

For å sikre integriteten til mesterskapene, og en profesjonell samt realistisk gjennomføring, tar NTNUI Roing utgangspunkt i at roingen må foregå i tilknytning til en roklubb medem av Norges Roforbund. Dette vil legge til rette for at løp lettere kan verifiseres, tekniske utfordringer kan løses, og at konkurranseaspektet opprettholdes. Dette vil i tillegg gjøre det mulig for roklubbene å lage et internt arrangement, og det oppfordres til å se på dette som en mulighet til å starte nyåret i roklubbene på en positiv måte. NTNUI Roing ønsker at hver roklubb skal ha en ansvarlig for sitt roklubbs arrangement som kan ha kontakt med NTNUI Roing for å løse det tekniske samt kontaktpunkt mot juryformann. Det medfører også at klubbene vil få ansvar for å lage trygge rammer på konkurransedagen og justere seg til smittesituasjonen som er i januar.

Time-Team er godt testet og brukt av andre ro-nasjoner, blant annet Nederland, New Zealand og Australia. NTNUI Roing er nå i en fase hvor systemet prøves ut slik at de lettere kan hjelpe roklubbene med oppsettet og hvordan den praktiske løsningen vil se ut. I utgangspunktet kobles 1 til 4 C2-maskiner opp til én PC som igjen kobler maskinene opp på systemet slik at en kan følge roingen direkte. Hver utøver vil få tildelt en kode i forkant av sitt heat, og må sitte klar når heatet begynner. Det vil bli avholdt et forberedende digitalt «klubbansvarlig»-møte med alle deltakende klubber noen dager før selve mesterskapet.  Her vil konkurranseformen og det tekniske oppsettet bli gjennomgått. Deltakelse på det forberedende møtet er obligatorisk for at klubben skal få delta i mesterskapet.  

NTNUI Roing håper at den digitale løsningen kan brukes som en sjanse tilå få testet seg på nasjonalt nivå, samtidig som en tilpasser seg dagens situasjon. 

Se utfyllende informasjon i nedlastbar invitasjon til høyre (eller under om dette vises på mobil)

Sted

Digetalt fra din klubb

Dato

Lørdag 9. januar 2021 kl 09:00-18:00.

Kontakt

Alle mailhenvendelser sendes til: roing-nm@ntnui.no

Johannes Berge, regattaleder: johannes.berge@ntnui.no

Aasta Andreassen, Sportsligansvarlig: aasta.andreassen@ntnui.no

Påmelding

Påmeldingsfrist: 1.1.2021 kl 23:29

Påmelding via SportsAdmin. Det vil ikke være mulig å delta i mesterskapet uten roklubbtilhørighet.

Etteranmelding til NM løp kan i spesielle tilfeller godtas av Dommerutvalget, mot 10 x startkontingent.