Aktiviteter
#Nasjonal regatta

Beach Sprint regatta - avlyst

Invitasjon Coastal Beach Sprint

Lørdag25. juni 2022

Kalvøya / Kadettangen /Kjørbobanen

 

Bærum Roklubb i samarbeide med NSR inviterer til Coastal Beach Sprint på Kalvøya /Kadettangen lørdag 25 juni

 

Regattaform: Sprintcup over 500 meter. Start og mål på land

Regattasjef: Tore Gulli (907 77 278 / tore.gulli@gmail.com)

Klasser: Cup over 500 meter i Solo (1X) og Duo (2X) forsenior, Junior og Mix. (Se løpsoppsett under)

Tidsplan: Endelig tidsplan vil bli laget ut fra faktisk påmelding da inndeling av klasser vil påvirkeoppsettet. Arrangøren forbeholder seg rett til å benytte seeding i løpsoppsettet.

Påmelding: Bindende påmeldinginnen onsdag 15. juni kl. 20:00 via dette påmeldingsskjemaet. og sendes (som excel, ikke pdf!) til  tore.gulli@gmail.com

Etteranmelding: Er mulig, mot dobbelt startkontingent, dersom ledig plass. Flytting fra en båtklasse til en annen pga alene påmeldt regnes ikke som etteranmelding.

Spesielt: I løp for D/H/Mix kan det meldes på kvinnelag, herrelag og mix-lag.

Startkontingent:  1x Kr 275 / 2x Kr 325

Båter: NSR og BærumRoklubb vil skaffe coastalbåter til utlån i samtlige klasser så det er ikke nødvendig å ta med egen båt eller ha egne båtholdere. Ta eventuelt med egne årer. For Beach Sprint gis det mulighet for rigging / innstilling av båt 10 min. innen hvert løp.

Båter forsikres av eier. Eventuell egenandel ved skade dekkes av klubb ansvarlig for skade.

Lagledermøte: Lagledermøte blir på Teams fredag 24. juni kl 19:00.

Link sendes ut 3 dager før.

Publikum: Publikum er hjertelig velkomne på regattaen. Det er mulig å følge hele konkurransen fra gode plasser på land. Aktiv speakertjeneste.

Kiosk: Det blir fullverdig regattakiosk. Betaling med Vipps!

Garderober/toaletter:  Båtsportens Hus kan benyttes som garderobe for aktive. Det er offentlige toaletter i umiddelbar nærhet av banen og publikumsområdet.

*) Senior ogMaster kan komme å slås sammen til en felles klasse

**) Klasserkan komme å endres gitt antall påmeldte