Team Tufte

Hvem Hva Hvor Hvorfor

Team Tufte mot OL i Tokyo 2020

Team Tufte fortsetter som en støttespiller for Norges Roforbund (NR) fram til OL i Tokyo 2020.

Team Tufte skal i tett samarbeid med Norges Roforbund:

- Bidra til å opprettholde og utvikle toppidrettskulturen i NR.
- Bidra til å overføre toppidrettskulturen til neste generasjon av topproere.
- Bidra til optimalisering av satsingen primært for våre nest beste roere av begge kjønn, både tung- og lettvekt.

-Prosjektet spisses mot de unge og talentfulle utøverne som befinner seg like under nivået til NR´s Elitegruppe og som er potensielle OL-deltagere i 2020.

- De aktuelle utøverne taes ut i samarbeid med landslagstrener.
- Utøverne gies tilbud om å være med på samlinger med eliten hvis NR ikke har økonomi til at de kan delta. Det kan være ulikt antall og forskjellige utøvere på de utvalgte samlingene.
-TT kan også støtte med midler til ekstra trener på de aktuelle samlingene.
-TT ledes av Olaf Tufte, Kjell Emblem i tett samarbeid med landslagstrener.