Rekruttlaget

Vi har inngått et samarbeid med Olympiatoppen om et nytt utviklingsprosjekt. Dette vil hjelpe oss på flere områder, blant annet faglig og økonomisk. Hoveddelen av prosjektet, og selve grunnmuren, vil være Rekruttlaget vårt. Laget skal bestå av roere som kan være aktuelle for OL i LA i 2028, eller eventuelt 2024. Det skal være et tydelig steg på karriereveien vår, og førstevalget for roerne våre. Vi vil også ha et økt fokus på jenter og kvinner, noe som vil komme tydelig frem under uttaket og gjennom sesongplanen vår. Gjennom Rekruttlaget skal vi drive med talentspeiding og hospitering som vil føre til talentutvikling. Dette i tett dialog og samarbeid med alle roklubbene våre. Vi ser også at den nye grenen, coastal roing, kommer for fullt, noe vi skal være med på i større grad fremover. Rekruttlaget vil bestå av åtte utøvere, både kvinner og menn, som skal ha lagbygging som hovedfokus i 2023. Det betyr at det vil bli høyt prioritert å trene sammen, under den samme treneren, samme treningsprogram og skape mål sammen. Dette vil speiles under sesongplanen for laget. Vi presiserer at Rekruttlaget og utviklingsprosjektet ikke er et U23 prosjekt, og at uttak og oppkjøring til mesterskap er utenfor selve prosjektet. Dette også fordi prosjektet går fra 19-25 år.

Sesongplan for Rekruttlaget 2023:
Oppstartssamling Rekrutt sesongen 2023 januar på OLT
Skisamling 29.januar til 8.februar
Samling på vannet uke 8 og 9 (Italia)Påskesamling Årungen
Alle norske regattaer
Ratzeburg 3.-4.juni
Rekruttsamling 9.-11.juni Årungen/OLT
(Holland Beker 24.-25.juni; hvis Elite B lag skal og båter mot representasjon er satt)U23VM og U23EM
Coastal EM/VM
(Sesongevaluering)
Rekruttsamling 20.-22.oktober OLT
Head of Prague 4.november