Utviklingsprosjektet

Norges Roforbund har et samarbeid med Olympiatoppen om et utviklingsprosjekt. Dette vil hjelpe oss på flere områder - sportslig, faglig og økonomisk. Hoveddelen av prosjektet, og selve grunnmuren, handler om rekruttering til Elitelaget for roere som kan være aktuelle for OL i LA i 2028. Det skal være et tydelig bidrag på karriereveien, og være til hjelp for roerne våre. Gjennom prosjektet skal vi drive med talentspeiding og hospitering som vil føre til talentutvikling, og dette vil gjøres i tett dialog og samarbeid med roklubbene. Vi ser også at den nye grenen, Coastal, kommer for fullt og er noe vi satser på i større grad fremover. Utviklingsprosjektet er ikke et rent "U23-prosjekt", prosjektet går fra 19-25 år.