Elitegruppen

Elitegruppen skal bestå av seniorroere som over tid viser en høy internasjonal standard og har potensiale til å oppnå OL-kvalifisering i de nærmeste Olympiske Leker. Roere i elitegruppen må være bosatt slik at de jevnlig kan følge elitegruppens fellestreninger, samlinger og andre tiltak hele året. Opptak av roere til disse gruppene gjøres fortløpende basert på landslagssjefen sin vurdering. Endelig uttak til elitegruppen gjøres av Toppidrettsutvalget (TIU). Uttaket gjelder til neste sesongevaluering som gjøres høsten 2019. Vurderingene høsten 2019 vil være preget av optimalisering og kvalifisering frem mot Olympiske og Paralympiske leker 2020.

  

Sesongplan 2020

Plan over samlinger og konkurranser. Utenom dette trener eliten på Toppidrettsenteret i Oslo i vinterhalvåret, og på Årungen utenfor Oslo i sommerhalvåret.

Med forbehold om endringer