Aktiviteter
#Møte

Ledermøte

Ledermøtepapirer

2020

Innkalling

Langtidsplan 2020 - 2024

Presentasjon ledermøte 14.11.20

Under ledermøtet gjelder følgende:

(1) Saksliste sendes ut senest 6 uker i forkant, fra styret.

(2) Representasjonsrett som på Ting. Styret har i tillegg anledning til å invitere andre personer og gi disse talerett.

(3) Sakliste utarbeides av styret. Følgende saker skal alltid stå på sakslisten:
a) Planer for kommende sesong
b) Budsjett kommende år
c) Terminliste kommende sesong, herunderNorgesmesterskapene I tillegg kan saker som styret, klubber eller kretser ønsker belyst settes på sakslisten.

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være sendt til styret senest fire uker før møtet. Endelig saksliste skal sendes ut senest to uker før møtet. Lovsaker og andre saker som krever tingbehandling kan diskuteres, men det kan ikke gjøres vedtak.

Neste Ledermøte: høsten 2022