Aktiviteter
#Møte

Ledermøte

Ledermøte 2022

Innkalling

Saksliste

Langtidsplan 2020 - 2024

§ 13 A Ledermøte

(1) I år hvor det ikke avholdes ordinært Ting innkalles det til ledermøte i oktober/november. Ledermøtet innkalles av styret med minst seks ukers varsel.

(2) Representasjonsrett som på Ting. Styret har i tillegg anledning til å invitere andre personer og gi disse talerett.

(3) Sakliste utarbeides av styret. Følgende saker skal alltid stå på sakslisten:
a) Planer for kommende sesong
b) Budsjett kommende år
c) Terminliste kommende sesong, herunderNorgesmesterskapene I tillegg kan saker som styret, klubber eller kretser ønsker belyst settes på sakslisten.

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være sendt til styret senest fire uker før møtet. Endelig saksliste skal sendes ut senest to uker før møtet. Lovsaker og andre saker som krever tingbehandling kan diskuteres, men det kan ikke gjøres vedtak.

(Neste Ledermøte: høsten 2024)