Aktiviteter
#Kurs

Klubbutvikling

Klubbutvikling er et tiltak som skal hjelpe klubbene for å utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.  

Forbundet fikk en ny Klubbveileder våren 2020.:Rebekka Wiberg-Bugge, (idligere aktiv landslagsroer) vil komme til deres klubb og lede klubben gjennom en utviklingsprosess. Utdannelsen er gjennomført i regi av Norges Idrettsforbund.

Klubbutvikling er basert på ulike verktøy som skal bidra til å optimalisere frivillig drift. Det ønskede utfallet er at den aktive medlemsmassen i klubben deltar i klubbutviklingsporsessen for å skape mest mulig engasjement og interesse. På den måten forsikrer vi oss om at medlemmet er i sentrum for eventuelle endringer og forbedringen klubben ønsker å foreta seg. Klubbutvikling er en prosess som gjøres av klubben, medlemmer og styre i samspill med støtte fra en Klubbveileder.  

De som ønsker å benytte seg av klubbveiledning vil først få tilbud om å arrangere en klubbkveld hvor det inviteres til et "startmøte". På startmøtet vil klubben i samråd med klubbveilederen kartlegge klubbens behov og ønsker for tiden fremover. Hensikten med et startmøte er å bevisstgjøre alle medlemmene på klubben situasjon, slik at dere selv kan vurdere hva som skal gjøres for å optimalisere egen drift. Målet er å komme frem til konkrete tiltak dere kan sette i gang med til neste møte. Etter et startmøte vil det avtales en ny dag for oppfølging. Typiske ting som kan iverksettes og planlegges er gjennomføringen av en handlingsplan, rekrutterings-program eller få bedre struktur innad i driften.  

Ulike verktøy som vil benyttes aktivt for å kartlegge klubbens situasjon er organisasjonshjulet og GAP-analyser.  

Ta kontakt med Rebekka Wiberg-Bugge om dette er noe for din klubb, eller det skulle være noen spørsmål.  

Epost: Rebekkawibugge@gmail.com

Mobilnummer: 984 50 990