Innendørsroing

Innendørsroing eller ergometerroing er roing på romaskin som har vært utøvd av roere siden 50 tallet. Men i de senere år er økt i popularitet fra å være et alternativ som vintertrening til en egen gren. Romaskintider er blitt standarmålet for å måle en roers kapasitet over 2000 meter.

Norges Roforbund arrangerer årlig Åpent Norgesmesterskap i innendørsroing i januar/februar i regi av klubb.

Siden 50 tallet har det skjedd en stor utvikling av romaskiner fra store metal konstruksjoner til lettere mer mobile maskiner. I Norge ble den kjente Gessingmaskinen utviklet på 80-tallet som etterhvert utviklet seg til å bli internasjonalt standardmål på romaskiner. Senere ble Concept2 maskinen utviklet med display som også gjorde innendørs konkurranseroing mulig. Concept2 utviklet seg til å bli ledende på romaskinmarkedet, men over de sesnere år er det blitt utviklet mange andre gode maskiner fra bla Tecnogym, RowPerfect, Oartec, og waterrower. Les mer om de ulike romaskinene her.

I tillegg til Norgesmesterkapene i innendørsroing arrangeres det også flere lokale regattaer, samt virituelle verdensmesterskap i innendørsroing.

På Concept2 sine hjemmesider kan du registrere dine romaskintider, finne rankings og forslag til program. Se link til Concept2 loggbok her.