OL/PL gruppen

I 2019 og 2020 har Norges Roforbund i samarbeid med Olympiatoppen etablert en "OL/PL gruppe". OL/PL gruppen består av roere som vurderes innen uttakskrav til deltagelse i Olympiske og Paralympiske leker.  Hensikten med å etablere denne gruppen er å sikre tilstrekkelig fokus og prioritet for våre aller beste roere frem til Tokyo 2020.

Sesongplan 2020

Plan over samlinger og konkurranser. Utenom dette trener eliten på Toppidrettsenteret i Oslo i vinterhalvåret, og på Årungen utenfor Oslo i sommerhalvåret.