Digitalisering av Norsk rosports historie

Målet

- er å støvsuge NR, kretser, klubber og privatpersoner for det som skal danne et virtuelt museum. Med profesjonell bistand fra Nasjonalbiblioteket i forbindelse med digitaliseringen, er tanken at alle enhver kan søke bredt på historien om vår fantastiske idrett. Det være seg konkurransse, tur, innendørs m.m

Vi ser f.eks for oss at ved neste NR jubileum i 2025, vil det være en digital base med utgangspunkt i det arbeidet som gjøres i dag, som vil danne base for en jubileumsbok.

Hvem roter i gamle og støvete materiale:

Per Giltvedt, Ormsund

Per Bønsnæs, NSR

Grete Isachsen Stokke, CR

Marius Johannessen, NSR

Hva leter vi etter og hva kan den enkelte bidra med?

Vi leter etter årbøker, skrifter og jubileumsbøker sammen med bilder og film. Det vil være stor forskjell på hva som er viktig for den enkelte, men det må være et mål at materialet er av en viss kvalitet og at det vises hvem/hva som er på bildet sammen med sted og årstall.

Vi ser spesielt etter emner og hendelser som ikke er kjent tidligere og historier som ikke har blitt fortalt. Vi fokuserer også på klubber som er sovende eller borte, slik at deres historie også blir fortalt.

Lurer du på noe, ta kontakt:

Per G. eller Grete på PM eller i kommentarfelt.

Under er noen utdrag av hva som er digitalisert til nå. Vi oppdaterer også facebookgruppen Digitalisering av norsk rohistorie jevnlig.

Diskusjon om roteknikk

En diskusjon om riktig ro-teknikk kan bli riktig så heftig også mellom gode ro-venner.

Og det kan nok sies at uenigheten mellom klubber og trenere har fått frem det beste. Men, det har gått hardt for seg.

Håkon Lie sa vel noe sånt som at Arbeiderpartiet ikke var noen frøkenfotball. Og vi har hatt det samme i rosporten.

Asbjørn Løken i CR holdt på langåret roing og Viggo Winther valgte Ormsund på grunn av dette. Uenigheten var stor mellom sterke personligheter. Vi har jo også hatt en tradisjon for å tilknytte oss utenlandske trenere for å stå på skuldrene av utviklingen. Slik som Ivan Vanier, Jutta Berend og Viggo Winther.

Den naturlige roing (Fairbairnmetoden) ble prediket fra midten av 30-årene og et hefte ble utgitt av NR ved C. Mølbach-Nielsen (Ormsund Roklub).

Vi etterspør innlegg om fargerike trenere og riktig roteknikk !!??

Regattatransport

Transporten til og fra regatta var en utfordring og med små midler måtte en være kreativ og benytte sine bekjentskaper.

Mange roklubber hadde egne busser, Tønsberg, Fredrikstad, Horten og Ormsund hadde flere over mange år.

Finn frem bilder av gamle transporter og kjente busser.

Her er gamle David på tur til Sverige og ned Måbødalen i 1964. Bemerk kassa bak på David. Her var det liggeplass til slitne roere og fungerte også som sovesal på regatta.

Noen ganger ble det også lastet større båter på private bilder med en stige som ramme. Det var spennende transporter.

Stavanger Roklub, og noen flere bilder som viser hvordan vi har transportert båtmateriell til og fra regatta