Aktiviteter
#Kurs

Trener 2 kurs

Velkommen til Trener 2 kurs pluss

Norges Roforbund sin langtidsplan 2020-24 har «Robuste klubber» som et av hovedmålene, og peker på at dyktige klubbtrenere og mange nok trenere er et av virkemidlene for å få til dette.

For å skape et godt læringsmiljø og gi klubbtrenere som tar kurset et bedre nettverk med andre klubbtrenere i Norge, ønsker vi å invitere til «Trener 2 kurs pluss»! Trener 2 kurset gir deg godkjent sertifisering som trener 2 trener, faglig påfyll, inspirasjon og et kompetansenettverk.

Som tilleggsmoment til den obligatoriske delen i trener 2 ønsker vi å ha stort fokus på trenerrollen, coaching og arbeid i triader og par. Det legges også opp til at man skal besøke hverandre for å observere økter, og også bistå hverandre med utfordringer i hverdagen.

Omfang: Godkjent trener 2 kurs er 75 timer undervisning og workshops, pluss 75 timer praksis (etter endt kurs), som innebefatter to helger pluss endel ettermiddager med praksis. Tilleggsmomentene vi har lagt opp til vil være en del av praksisen.

Målgruppe: Alle som ønsker å ta Trener 2, må ha fullført Trenerattesten til NIF, være ferdig med Trener 1 (inkludert alle praksistimer) samt å være trener fast for en utøvergruppe.

For deg som har tatt trener 2, men ønsker å være med på deler eller hele opplegget, fungere som sparringspartner og være med på å skape et godt læringsmiljø for rotrenere, ta gjerne kontakt. Vi ønsker kvinnelige trenere spesielt velkommen.

Oppstart og omfang: Oppstartshelg er 9.-11. september på Årungen, før det blir endel (opptil seks) digitale ettermiddager/kvelder før vi møtes igjen i mars/april 2023. Vi ønsker at kurset skal gå over en litt lengre periode så man får startet å bruke noen av verktøyene, og ikke minst blir godt kjent med de andre på kurset, og har god nok tid til å drive erfaringsutveksling o.l.

Ved spørsmål og påmelding, ta kontakt med Marte Krogsrud marte.krogsrud@roing.no

Beskrivelse

Mål Trener 2: sette treneren i stand til å:

  • Veilede i videreutvikling av tekniske og taktiske ferdigheter, fysiske kvaliteter, psykiske og sosiale egenskaper for roere på trinn 3 - 6 i NR’s utviklingstrapp
  • Veilede roere i forhold til en helhetlig utvikling der idrettslige utfordringer ses i sammenheng med utøvernes utdanning og sosiale behov

 

Forkunnskaper: Godkjent Trenerkurs #1 inkludert praksis.

Målgruppe: Trenere på klubbnivå med ambisjoner om å utvikle sine trenerferdigheter til viderekommende nivå.Trenere kan delta fra det året de fyller 16.

Påmelding

www.minidrett.no kommer