Rosportens Venner

Støtt norsk rosport! Bli medlem du også!

Rosportens Venner er en uavhengig forening dannet på ideelt og uformelt grunnlag i 1993 av norske roentusiaster. Formålet med foreningen er å støtte norsk rosport.

I 1995 ble foreningen formelt stiftet med vedtekter, formålsparagraf og valgt styre. Siden dette har Rosportens Venner bidratt med over 500 000 kr til norsk rosport, fortrinnsvis til junior og rekruttering.

Alle som ha roing i sitt hjerte kan bli medlem!

Innmelding gjøres ved å sende e-post til rosportensvenner@roing.no med navn, eventuell klubbtilhørighet, postadresse, e-postadresse og mobilnummer, OG betale 250 kr Rosportens Venners kontonr 5134 06 13671.

Eventuelle gaver tas i mot med stor takk på samme kontonummer.

Rosportens Venners Styre

Leder: Lis Schjøtt

Nestleder: Rolf Thorsen

Medlem *

Medlem: Knut Ødegaard

Medlem: Hans Gunnar Grepperud

Rosportens Venners Ærespokal

Joakim Søderstrøms Minnepokal

Er tildelt

2019              Johan Flodin (Landslagssjef)

2014              Thorvald Jakobsen (Fana Roklubb)

2013              Jens Chr. Kolberg og Marianne Lundh (Norske Studenters Roklub)

2012              Per Helge Brun-Svendsen (Haldens Roklub)

2011              Rolf Thorsen (Horten Roklubb)

2010              Per Bønsnæs (Norske Studenters Roklub)

2009              Kjell Emblem (Generalsekretær Norges Roforbund)

2008              Arne Aas (Moss Roklubb)

2007              Knut-Arthur Mosness Norstad (Drammen Roklubb)

2006              Ove Finsveen (Horten Roklubb)

2005              Brit Schjetne (Oslo Kvinnelige Roklubb/Bestumkilen Roklubb)

2004              Olaf Tufte (Horten Roklubb)

2003              Åke Fiskerstrand (Aalesunds Roklub)

2002              Knut Strengelsrud (Kongsvinger Roklubb)

2001              Hans Metelmann (Norske Studenters Roklub)

2000              Georg Guttormsen (Norges Landbrukshøgskole, Ås)

1998              Thor S. Nilsen (Bærum Roklubb)

1997              Morten Sigvald Bergesen Sr og Tom Erik Klaveness