Rosportens Venner

Støtt norsk rosport! Bli medlem du også!

Rosportens Venner er en uavhengig forening dannet på ideelt og uformelt grunnlag i 1993 av norske roentusiaster. Formålet med foreningen er å støtte norsk rosport.

I 1995 ble foreningen formelt stiftet med vedtekter, formålsparagraf og valgt styre. Siden dette har Rosportens Venner bidratt med over 500 000 kr til norsk rosport, fortrinnsvis til junior og rekruttering.

Alle som ha roing i sitt hjerte kan bli medlem!

Innmelding gjøres ved åsende e-post til Rosportens.venner@gmail.com med navn, e-postadresse og mobilnummer, OG betale kr. 300 Rosportens Venners kontonr 5134 06 13671 eller VIPPS kr 300 til 615252.

Eventuelle gaver tas i mot med stor takk på samme kontonummer.

Rosportens Venners Styre

Leder:  Eva Mølmen, (Sarpsborg Roklubb)  975 97 934,  e-post: eva.molmen@hotmail.com

Nestleder: Gunnar Clifford, (NSR) 907 56 252, gunnar.clifford@unibak.no 

Økonomi: Kjersti Midtvåge, (Sarpsborg Roklubb) 906 92 567,  kjersti.midtvage@gmail.com 

Styremedlem: Marte Krogsrud, (Norges Roforbund) 97421197,  marte.krogsrud@roing.no 

                               Lis Schjøtt,(Bærum Roklubb) 900 04 5395,  lis@concept2.no 

                             Jan Søderstrøm, (Christiania Roklub) 90959 159, jansoder@online.no

Rosportens Venners Ærespokal

Joakim Søderstrøms Minnepokal

Er tildelt

2023              Erling Storm (Christiania Roklub)

2022              Svein Thøgersen (Sarpsborg Roklubb)

2021              Birgit Skarstein (Christiania Roklub)

2019              Johan Flodin (Landslagssjef)

2014              Thorvald Jakobsen (Fana Roklubb)

2013              Jens Chr. Kolberg og Marianne Lundh (Norske Studenters Roklub)

2012              Per Helge Brun-Svendsen (Haldens Roklub)

2011              Rolf Thorsen (Horten Roklubb)

2010              Per Bønsnæs (Norske Studenters Roklub)

2009              Kjell Emblem (Generalsekretær Norges Roforbund)

2008              Arne Aas (Moss Roklubb)

2007              Knut-Arthur Mosness Norstad (Drammen Roklubb)

2006              Ove Finsveen (Horten Roklubb)

2005              Brit Schjetne (Oslo Kvinnelige Roklubb/Bestumkilen Roklubb)

2004              Olaf Tufte (Horten Roklubb)

2003              Åke Fiskerstrand (Aalesunds Roklub)

2002              Knut Strengelsrud (Kongsvinger Roklubb)

2001              Hans Metelmann (Norske Studenters Roklub)

2000              Georg Guttormsen (Norges Landbrukshøgskole, Ås)

1998              Thor S. Nilsen (Bærum Roklubb)

1997              Morten Sigvald Bergesen Sr og Tom Erik Klaveness