Rosportens Venner

Støtt norsk rosport! Bli medlem du også!

Rosportens Venner er en uavhengig forening dannet på ideelt og uformelt grunnlag i 1993 av norske roentusiaster. Formålet med foreningen er å støtte norsk rosport.

I 1995 ble foreningen formelt stiftet med vedtekter, formålsparagraf og valgt styre. Siden dette har Rosportens Venner bidratt med over 500 000 kr til norsk rosport, fortrinnsvis til junior og rekruttering.

Alle som ha roing i sitt hjerte kan bli medlem!

Innmelding gjøres ved å sende e-post til rosportensvenner@roing.no med navn, eventuell klubbtilhørighet, postadresse, e-postadresse og mobilnummer, OG betale 250 kr Rosportens Venners kontonr 5134 06 13671.

Eventuelle gaver tas i mot med stor takk på samme kontonummer.

Rosportens Venners Styre

Leder: Lis Schjøtt

Nestleder: Rolf Thorsen

Medlem *

Medlem: Knut Ødegaard

Medlem: Hans Gunnar Grepperud

Rosportens Venners Ærespokal

Rosportens Venners Ærespokal

Joakim Søderstrøms Minnepokal

Er tildelt

2014 Thorvald Jakobsen (Fana Roklubb)

2013 Jens Chr. Kolberg og Marianne Lundh (Norske Studenters Roklub)

2012 Per Helge Brun-Svendsen (Haldens Roklub)

2011 Rolf Thorsen (Horten Roklubb)

2010 Per Bønsnæs (Norske Studenters Roklub)

2009 Kjell Emblem (Generalsekretær Norges Roforbund)

2008 Arne Aas (Moss Roklubb)

2007 Knut-Arthur Mosness Norstad (Drammen Roklubb)

2006 Ove Finsveen (Horten Roklubb)

2005 Brit Schjetne (Oslo Kvinnelige Roklubb/Bestumkilen Roklubb)

2004 Olaf Tufte (Horten Roklubb)

2003 Åke Fiskerstrand (Aalesunds Roklub)

2002 Knut Strengelsrud (Kongsvinger Roklubb)

2001 Hans Metelmann (Norske Studenters Roklub)

2000 Georg Guttormsen (Norges Landbrukshøgskole, Ås)

1998 Thor S. Nilsen (Bærum Roklubb)

1997 Morten Sigvald Bergesen Sr og Tom Erik Klaveness