Styret og utvalg

Norges Roforbund ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet mellom Tingene. Sittende styre ble valgt på Tinget 18. november 2017.

Styrereferater