Styret og utvalg

Norges Roforbund ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet mellom Tingene. Sittende styre ble valgt på Tinget 20. november 2019.

Styrereferater