Utviklingsgruppen

Utviklingsgruppen skal bestå av seniorroere med ambisjoner om og potensiale til å kvalifisere seg til elitegruppen. Roere i utviklingsgruppen må kunne følge felles tiltak i gruppens årsplan, som samlinger og andre tiltak. Samtlige roere bør ha mulighet til å følge utviklingsgruppens fellestreninger i kraftsenter vest eller kraftsenter øst, det er derfor en fordel å være bosatt i Bergens eller Oslo regionen, men ikke et krav.