Catch

”Catch” er et rekrutteringsprosjekt støttet av Sparebankstiftelsen rettet mot barn og unge i alderen 13 til 19 år. Formålet med prosjektet er økt rekruttering til norsk roing.

Norges Roforbund vil med dette ha anledning til å låne ut relevant og tilrettelagt romateriell, samt bistå med en opplæring og videre trenerinstruksjon for barn og unge i samarbeid med klubbene. Tilbudet vil bli tilpasset behovene til hver enkelt klubb, og strekker seg fra enkle ettermiddagsopplegg til roskoler som varer opp til en uke. Kursene som organiseres, planlegges og ledes av Catch’ prosjektledere i tett samarbeid med klubben det foregår i.

Det vil være mulige å etterspørre opplegg for:

  1. En ettermiddag
  2. En helg
  3. Opp til en uke - roskole

Ettermiddagskurset er tiltenkt klubbens støtteapparat. Dette passer klubber med lærervillige foreldre, nye trenere,unge trenere, og trenere som ønsker flere aspekter i trenings ideologi og ungdomspedagogikk. Hensikten er at klubben skal kunne føle seg trygg på å ta i mot nybegynnergrupper alene. Klubben får verktøy som anses nyttig for både rekruttering og gjennomføring av et nybegynnerkurs, i tillegg til ressurser som vil styrke utgangspunktet for å beholde utøverne videre i klubben. Kurset vil starte på et nybegynnernivå slik at også uerfarne ro-foreldre eller frivillige vil kunne henge med.

Helgekurset er for utøvere, i samarbeid med klubbens egne trenere. Dette er tiltenkt klubber som har grei trenerkapasitet,men som kunne tenkt drahjelp med rekruttering og støtte til gjennomføring av et helgeopplegg, med både teoretisk og praktisk tilnærming til roing for nybegynnere.

Roskolen er et typisk ferieprosjekt som bør planlegges i relativt god tid. Passer klubber som har høye rekrutteringsambisjoner, som samtidig vet at de kan holde tritt med videreoppfølgingen.

Prosjekteter i førsteomgang tiltenkt Østlandsklubber, men med videre ambisjoner om nasjonal vekst.

Henvendelserog spørsmål sendes til prosjektledere, Lise Skarstein og Rebekka Wiberg-Bugge: nrcatch@gmail.com