Aktiviteter
#Kurs

Trener 1 kurs

På vegne av Norges Roforbund inviterer Sarpsborg Roklubb til Nordisk Mesterskap i roing og Nordisk Studentmesterskap i roing 29 - 30 juni.

Neste Kurs: 25–27 oktober og 15–17 november

Beskrivelse

Kursdeltagere vil gjøres kjent med norsk idretts verdigrunnlag, ha kunnskap om barneidretts-bestemmelsene og barneidrettsrettighetene og kjenne til regler for organisering av idrettskoler for ungdom. Kursdeltagere vil gjøres godt kjent til retningslinjene for ungdomsidrett.

Merknad: Vi setter størst fokus på ungdomsidrett fordi vanlig rekrutteringsalder i roinger ca 13 år (pga sikkerhet og materiellutforming)

Kursdeltagere vil få grunnleggende kunnskaper om aktiviteter og metoder for påvirkning av generell utholdenhet, bevegelighet, skadeforebyggende trening (generell basistrening) og øvinger for utvikling av løfteteknikk.

Kursdeltagere vil få god kjennskap til de to første trinn i utviklingstrapp for roere samt grunnleggende kunnskap om kostholdsråd for ungdom og kjenne til utfordringer rundt forstyrret spiseadferd.

Kursdaltagerene vil få kunnskap om oppbygging av positive treningsmiljøer og påvirkning av unge roeres holdninger i forhold til ansvar for utvikling av eget treningsmiljø og kunne praktisere rollekjennetegn for trenere i ungdomsidretten.

Påmelding

www.minidrett.no (gå til påmelding – kurs – trener 1 del 1 OG trener 1 del 2)
NB! Det er viktig at du melder deg på både på del 1 og del 2)

Pris: 1250 per kurshelg. I tillegg kommer reisefordeling

Forkunnskaper: ingen

Målgruppe

Forkurset er tidligere aktive, klubbmedlemmer og foreldre som har interesse for trenergjerning på trener 1 nivå.

Autoriserte deltagere kan ta oppdrag som nybegynnerinstruktører og være trenere for roerepå trinn 1 & 2 i NR’s utviklingstrapp.

Autoriserte trenere vil hatilgang til etterutdanning ved NR’s årlige Trenerforum og oppfølging avkreftsentertrener i eget KS.