Aktiviteter
#Kurs

Trener 1 kurs

Norges Roforbund inviterer til Trener I kurs 2020

Trener 1 kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del. Nytt i 2020 er at den teoretiske delen gjennomføres som e-læringskurs. Dette innebærer at deltagere kun trenger å sette av en helg til reising.

Kurset passer for trenere som har blitt sertifisert som nybegynnerinstruktører, for aktive og tidligere aktive roere som er trenere eller hjelper til i roklubbene, og for trenere som ikke har Trener I kurs fra før.

Påmeldnig:

Teoretisk del: Påmelding via minidrett.nif.no gå til "påmelding" og "kurs" meld på "Trener 1 roing". Du vil bli ført til nifs e-læringsplatform.

Praktisk del: Påmelding via minidrett.nif.no gå til "påmelding" og "kurs" meld på "Trener 1 roing - praktisk del"

Praktisk del gjennomføres 16 - 18 oktober i Oslo/Bærum. Oppmøte Toppidrettssenteret fredag 16 oktober kl 18.

Praktisk informasjon:

Kurshelgen vil starte fredagen ca kl 1800 og avsluttesøndagen senest kl 1600.

Påmeldte deltakere vil få en tentativ timeplan.

For deltagere som ønsker overnatting på Toppidrettssenteret,må dette meldes til sebastian.baranzano@roing.no ved påmelding.

 

Kursemner:

- Antidopingemner

- Ernæring/kosthold

- Foreldrerollen

- Idrettens verdigrunnlag

- Kunnskap om trening og teknikk for roere medfunksjonsnedsettelser.

- Langsiktig utvikling av roere

- Mental trening

- Regattakunnskap, sikkerhet & livredning

- Rohistorie

- Roinstruksjon

- Roteknikk

-Trenerrollene

-Treningslære

 

En del av kurset er praktisk: ta med klær til aktiviteterinnendørs, utendørs (inkludert i følgebåt), og i svømmebasseng.

Utgifter til kurset må dekkes av klubbene og/eller deltakerne. Reisefordeling vil bli benyttet og dermed vil de endelige reiseutgiftene bli de samme for alle.          

Kursavgift: kr 1500, faktureres klubbene i etterkant.

Evt. spørsmål til Seb Baranzano: sebastian.baranzano@roing.no eller 90746086

Beskrivelse

Kursdeltagere vil gjøres kjent med norsk idretts verdigrunnlag, ha kunnskap om barneidretts-bestemmelsene og barneidrettsrettighetene og kjenne til regler for organisering av idrettskoler for ungdom. Kursdeltagere vil gjøres godt kjent til retningslinjene for ungdomsidrett.

Merknad: Vi setter størst fokus på ungdomsidrett fordi vanlig rekrutteringsalder i roinger ca 13 år (pga sikkerhet og materiellutforming)

Kursdeltagere vil få grunnleggende kunnskaper om aktiviteter og metoder for påvirkning av generell utholdenhet, bevegelighet, skadeforebyggende trening (generell basistrening) og øvinger for utvikling av løfteteknikk.

Kursdeltagere vil få god kjennskap til de to første trinn i utviklingstrapp for roere samt grunnleggende kunnskap om kostholdsråd for ungdom og kjenne til utfordringer rundt forstyrret spiseadferd.

Kursdaltagerene vil få kunnskap om oppbygging av positive treningsmiljøer og påvirkning av unge roeres holdninger til ansvar for utvikling av eget treningsmiljø og kunne praktisere rollekjennetegn for trenere i ungdomsidretten.