Aktiviteter
#Kurs

Trener 1 kurs

Trener I kurs 2023 - 27.-29.oktober

Norges Roforbund inviterer til praktisk del av Trener 1 kurs 2023 over én helg på Årungen Rostadion/eventuelt annet sted i Osloområdet.

Trener 1 kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen gjennomføres som e-læringskurs. Dette innebærer at deltagere kun trenger å sette av en helg til reising.

Kurset passer for trenere som har blitt sertifisert som nybegynnerinstruktør, for aktive og tidligere aktive roere som er trenere eller hjelper til i roklubbene, og for trenere som ikke har Trener I kurs fra før. Alle må ha gjennomført Trenerattesten til Norges Idrettsforbund før deltagelse.

Påmelding:

Teoretisk del: Påmelding via minidrett.nif.no gå til "påmelding" og "kurs" meld på "Trener 1 roing". Du vil bli ført til nifs e-læringsplatform. (kurset inneholder flere moduler, det er ikke nødvendig å gjennomføre alle modulene i ett)

Praktisk del (27.-29.oktober 2023): Påmelding via minidrett.no med kurs-ID: 10220014

Praktisk informasjon:

Kurshelgen starter fredag klokken 18:00 fredag og avsluttes søndag senest klokken 16:00 søndag.

Timeplan blir sendt ut til deltagerne i forkant av kurset. For deltagere som ønsker overnatting, må dette meldes til undertegnende ved påmelding. Det blir på sovesal på Årungen Rostadion.

Kurset holdes med forbehold om minimum 10 påmeldte deltagere.

Kursemner:

- Antidoping og ernæring/kosthold

- Foreldrerollen

- Idrettens verdigrunnlag

- Kunnskap om trening og teknikk for roere med funksjonsnedsettelser

- Langsiktig utvikling av roere

- Mental trening

- Regattakunnskap, sikkerhet & livredning

- Rohistorie

- Roinstruksjon

- Roteknikk

-Trenerrollen

-Treningslære

En større del av kurset er praktisk: ta med klær til aktiviteter innendørs, utendørs (inkludert i følgebåt), og i svømmebasseng.  

Kursavgift: kr 2000, faktureres klubbene i etterkant. Reisefordeling vil bli benyttet (kun for hovedreise).

Evt. spørsmål til Marte Krogsrud: marte.krogsrud@roing.no

Vi gleder oss til en spennende helg på Årungen!

Hilsen Norges Roforbund

Beskrivelse

Kursdeltagere vil gjøres kjent med norsk idretts verdigrunnlag, ha kunnskap om barneidretts-bestemmelsene og barneidrettsrettighetene og kjenne til regler for organisering av idrettskoler for ungdom. Kursdeltagere vil gjøres godt kjent til retningslinjene for ungdomsidrett.

Merknad: Vi setter størst fokus på ungdomsidrett fordi vanlig rekrutteringsalder i roinger ca 13 år (pga sikkerhet og materiellutforming)

Kursdeltagere vil få grunnleggende kunnskaper om aktiviteter og metoder for påvirkning av generell utholdenhet, bevegelighet, skadeforebyggende trening (generell basistrening) og øvinger for utvikling av løfteteknikk.

Kursdeltagere vil få god kjennskap til de to første trinn i utviklingstrapp for roere samt grunnleggende kunnskap om kostholdsråd for ungdom og kjenne til utfordringer rundt forstyrret spiseadferd.

Kurs deltagerene vil få kunnskap om oppbygging av positive treningsmiljøer og påvirkning av unge roeres holdninger til ansvar for utvikling av eget treningsmiljø og kunne praktisere rollekjennetegn for trenere i ungdomsidretten.