Lerøy cup roing

Lerøycupen roing 2022

Lerøycupen har som formål å være med på å øke lagbåtdeltagelse i regattaer, sikre god deltagelse på regionale regattaer og være en aktivitet alle kan delta på og ha mulighet til å prestere i uansett størrelse på klubb.

Som mangeårig samarbeidspartner med Norges Roforbund lanserer nå Lerøy Lerøycupen Roing. Suksess og utvikling kommer sjelden alene,men ved å lære av de man har rundt seg og være raus med sin egen kunnskap og løfte hverandre fremover. I Lerøycupen henter du poeng gjennom å delta i lagbåt gjennom sesongen og bidrar til å løfte ditt lag. Det oppfordres til å stille kombinasjonslag om din klubb ikke har fullt lag i din klasse. Poeng og lodd hører til hver roer, uansett klubb.

Lerøycupen roing konkurreres i alle lagbåter i U19, U17 ogU15

 • Fortsommerkapproingen 7-8 mai (Årungen)
 • Østlandsregattaen 21-22 mai (Årungen)
 • Stokkavannsregattaen 4-5 juni (Store Stokkavann)
 • Christiania Regattaen 18-19 juni (Årungen)
 • Tunevannsregattaen 13-14 august (Tunevannet)
 • NM/Årungregattaen 29-30 august (Årungen)
 • Kjørbosprinten 3-4 september (Kjørbobanen)
 • Ungdomsmesterskapet og Os regattaen 24/25. September, UM  (Ulvenvannet)

Poeng og premiering

 • Alle som deltar i cupen premieres med en gullfisk, sølvfisk eller bronsefisk. Fiskene er utformet som pins som kan festes på jakkeslaget og eller klubbjakken.
 • Deltagelse i minst 7 regattaer kvalifiserer til Gullfisk
 • Deltagelse i minst 4 regattaer kvalifiserer til Sølvfisk
 • Deltagelse i minst 2 regattaer kvalifiserer til Bronsefisk
Klassevinnere i Lerøycupen blir premiert individuelt:
 • For første-, andre- og tredjeplass i hver regatta deles henholdsvis 3, 2 og 1 poeng ut. Klassevinnerne (jente og gutt i U19, U17 og U15) vil motta en premie som tilfaller de respektives klubber.
 • For  junior U15 og U17 vil premieutdeling foregå etter UM i Os på lørdag. For U19 vil det være premieutdeling etter Kjørbosprinten på søndag.
Loddtrekning for lagpremie
 • For alle starter en utøver har i alle lagbåt løp deles det ut 1 lodd (loddene oppbevares av NR frem til loddtrekkningen). Etter endt cup trekker vi ut tre Concept romaskiner blant alle loddene klubbene  har opparbeidet. En for U15, en for U17 og en for U19. NB! En klubb kan kun vinne 1 romaskin.

Resultater

Lodd per klasse

U15

U17

U19

Individuelle poeng

U15

U15 jenter

U15 gutter

U17

U17 jenter

U17 gutter

U19

U19 jenter

U19 gutter