Aktiviteter
#Kurs

Dommerkurs

Beskrivelse

Dommeraspirantkurset vil gjennomgå følgende temaer:

  • Gjennomgang av Norges Roforbunds lov
  • Gjennomgang av Kapproings reglementet
  • Situasjonsfortolkning, kollisjon og sjenering
  • Gjennomgang av Kontrollkommisjonens arbeid, dommerens etterarbeid
  • Teoriprøve
  • Avslutning med diskusjon

Forkunnskaper
  • Aktiv roer med deltagelse i nasjonale regattaer, minst på Jr. A nivå
  • Minimum alder 18 år. Erfaring som funksjonær i større regattaer. F.eks
    Båtfører, datamedhjelper, eller annen funksjon som gir reglementskunnskap.

Praktisk informasjon

For mer informasjon om kurset ta kontakt med leder av dommerutvalget Anne Cathrine Hunstad på epost anh@tekna.no, eller mobil 932 59 508.

Lurer du på hvordan det er å være dommer? Ta en titt på denne filmen fra det Danske roforbundet.