Antidoping

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge.

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

FISA antidoping rulebook (oppdatert 5.11.2019)

Legemiddelsøk

Dopinglisten

Ren utøver

Medisinsk fritak

Rent idrettslag