Antidoping

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge.

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

FISA antidoping rulebook (oppdatert 5.11.2019)

Legemiddelsøk

Dopinglisten

Ren utøver

Medisinsk fritak

Rent idrettslag

SLIK BLIR IDRETTSLAGET ET RENT IDRETTSLAG:

  • Sett av tid (1-2 timer), samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner i deres idrettslag eller gruppe.
  • Ta frem https://www.rentidrettslag.no/ på en skjerm, og les godt igjennom veiledningen og foreberedelsesoppgavene.
  • Logg inn for å starte sertifiseringen: https://www.rentidrettslag.no/registrer-lag
  • Søk opp klubben din og registrer gruppen dere tilhører. Velg særforbund og registrer kontaktinformasjon.

Når klubben har gjennomført Rent Idrettslag og prosessen er fullført så vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.