Antidoping

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge.

NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NIF har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

Vi har revidert handlingsplanen vår og den kan leses her.

FISA antidoping rulebook (oppdatert 5.11.2019)

Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Legemiddelsøk.

Dopinglisten

Vi oppfordrer alle våre utøvere til å gjennomføre Ren Utøver, og en oppfriskning hvert annet år. Mer under Ren utøver.

Enkelte idrettsutøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. En del av disse må søke om medisinsk fritak (Medisinsk fritak (TUE) Antidoping Norge). Sjekk ut Medisinsk fritak. De som er definert som topputøvere av Antidoping Norge (i roing gjelder dette OL/PL Gruppen og Elitegruppen herrer og damer) ( se Toppidrettsutøverliste Antidoping Norge) skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve.

Vi vil gjerne at du tipser oss anonymt hvis du ser eller mistenker doping:
Tips  Antidoping Norge her

Vi oppfordrer alle klubbene våre til å gjennomføre rent idrettslag. Se Rent idrettslag.

SLIK BLIR IDRETTSLAGET ET RENT IDRETTSLAG:

  • Sett av tid (1-2 timer), samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner i deres idrettslag eller gruppe.
  • Ta frem å en skjerm, og les godt igjennom veiledningen og forberedelsesoppgavene.
  • Logg inn for å starte sertifiseringen her
  • Søk opp klubben din og registrer gruppen dere tilhører. Velg særforbund og registrer kontaktinformasjon.

Når klubben har gjennomført Rent Idrettslag og prosessen er fullført så vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.