Regattareglement

Norges Roforbunds Regattareglement

Overgang

Rosesongen regnes fom 1. mars tom 28. februar. Det er litt ulike regler for overgang mellom to sesonger og i sesong.

Overgang til ny klubb MELLOM TO SESONGER

Det er fritt å skfite klubb mellom to sesonger, dvs innen første deltagelse i terminfestet konkurranse i ny sesong. Det eneste roer må gjøre er å melde fra til Norges Roforbund via post@roing.no (oppgi fullt navn, fødselsdato epost og mobil, nåværende klubb og klubb du øsker å bytte til) samt melde seg inn i den nye klubben og sørge for at denne løser startlisens. Roforbundet vil avklare med gjeldende klubb at byttet er ok.

Overgang til ny klubb I SESONG

Hvis roere allerede har deltatt i minst en terminfestet konkurranse i inneværende sesong, kan roer fortsatt skifte klubb, men får først stille for ny klubb tidligst 30 dager etter at melding er mottatt av Norges Roroforbund. Men har man først byttet klubb en gang i sesong, kan man ikke bytte flere ganger samme sesongen.

Regattaskjemaer