Lisens

MERK: Norges Roforbund vil om få dager lansere Norges Idrettsforbund (NIF) sin nye lisensordning. Tidligere lisensordning fases gradvis ut.

Før lisenser kan løses, må alle klubber ha valgt gren til sine medlemmer. Dette er nytt av året, og en del av NIFs nye rapporteringsløsning som nå gjelder for alle særforbund. Dette gjøres bare en gang (man kan endre til andre grener senere). "Flattvannsroing" vil være den grenen som gjelder for flest medlemmer i norske roklubber.

Meldlemsansvarlig i klubbene kan følge denne veiledningen som viser hvordan dette kan gjøres for en gruppe medlemmer, slik at man ikke trenger å gjøre dette per medlem.

I tillegg må alle klubber sikre at de som skal ha lisens er registrerte medlemmer i MINIDRETT:

***

Lisensregistrering gjøres av klubben.

Lisensperioden løper fra 1.mars år én - 28.februar år to. Å være registrert medlem må ikke forveksles med å ha lisens. Lisensen løper først fra den dagen den blir betalt, og utløper uansett 28.2.

Lisensregistreringen gjøres i MINIDRETT individuelt eller av klubbens påmeldingsansvarlig. Den som har rollen "påmeldingsansvarlig" i klubben skal også ha rollen "lisensansvarlig" og kan løse lisens for klubbens roere via MINIDRETT. Ved utfordringer ring NIF support på 21029090. De er tilgjengelige alle hverdager kl 08-20.

Obs! Lisensen gjelder fra den er betalt og ut lisensåret (mars-feb). Lisens kan betales med VIPPS eller bankkort. Roerne som skal ha lisens legges i "handlekurven", merket med hvilken lisens de skal ha. Når listen er komplett går man til betaling. Når betaling er gjennomført skrives det ut kvittering.

Lisensforsikringen

Idrettens Skadetelefon hjelper deg

Skaderådgivning og behandlingsformidling kl 09-21 alle dager. Helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin vil hjelpe deg med din skade og har kontakt med et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.

Alle lisensierte kan søke hjelp på 987 03 033 (fra utlandet +47 987 23033/ 91 50 20 33) uavhengig om evt behandling dekkes av lisensforsikringen. All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon.

Les mer om idrettens skadedelefon her

Her finner du oppdatert forsikringsvilkår for 2023/24, hvlike skader lisensforsikringen omfatter og kan melde skade

Alle som konkurrerer i roing må løse lisens. Øvrige medlemmer kan løse lisens.

Lisensforsikringen med idrettens skadetelefon anbefales også for mosjonsroere!

Vedrørende NM i ergometerroing

Alle deltakere i NM-løp må ro for en roklubb eller et idrettslag tilsluttet NR eller et annet særforbund tilsluttet NIF. Deltagelse i åpne løp krever ikke medlemskap.

Fom 2015 kreves lisens både for NM-løp og åpne løp. For de som ikke har behov for helårslisens vil det være mulig å løse engangslisens på stedet. For roere uten roklubbtilhørighet er per dags dato også engangslisens eneste mulighet.

Helårslisens koster 400 kr. Engangslisens koster 200 kr.