Lisens

Lisensregistrering gjøres av klubben.

Lisensperioden løper fra 1.mars år én - 28.februar år to. Å være registrert må ikke forveksles med å ha lisens. Lisensen løper først fra den dagen den blir betalt, og utløper uansett 28.2.

Lisensregistreringen gjøres i SPORTSADMIN av klubbens påmeldingsansvarlig. Den som har rollen "påmeldingsansvarlig" i klubben skal også ha rollen "lisensansvarlig" og skal løse lisens for klubbens roere via sportsadmin, dvs med akkurat samme pålogging som ved påmelding til regatta.

Løsningen er veldig lik påmelding til regatta. Dvs at de som har erfaring med påmelding til regatta antagelig vil kunne løse lisens for sine roere uten videre. I motsatt fall ring NIF support på 21029090. De er tilgjengelige alle hverdager kl 08-20.

Obs! Lisensen gjelder fra den er betalt og ut lisensåret. Eneste alternativ er kortbetaling på nett (online betaling). Dette fungerer på samme måte som annen netthandel. Roerne som skal ha lisens legges i "handlekurven", merket med hvilken lisens de skal ha. Når listen er komplett går man til betaling. Når betaling er gjennomført skrives det ut kvittering.

Lisensforsikringen

Idrettens Skadetelefon  hjelper deg

Skaderådgivning og behandlingsformidling kl 09-21 alle dager. Helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin vil hjelpe deg med din skade og har kontakt med et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge. Alle lisensierte kan søke hjelp på 91503100 uavhengig om evt behandling dekkes av lisensforsikringen. All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon

Les mer om idrettens skadedelefon her

Her finner du oppdatert forsikringsvilkår, hvlike skader lisensforsikringen omfatter og kan melde skade.

Alle som konkurrerer i roing måløses lisens. Øvrige medlemmer kan løse lisens.

Lisensforsikringen med idrettens skadetelefon anbefales også for mosjonsroere!

Vedrørende NM i ergometerroing

Alle deltakere i NM-løp må ro for en roklubb eller et idrettslag tilsluttet NR eller et annet særforbund tilsluttet NIF. Deltagelse i åpne løp krever ikke medlemskap.

Fom 2015 kreves lisens både for NM-løp og åpne løp. For de som ikke har behov for helårslisens vil det være mulig å løse engangslisens på stedet. For roere uten roklubbtilhørighet er per dags dato også engangslisens eneste mulighet.

Helårslisens koster 300 kr. Engangslisens koster 200 kr.