Lisens

Se utfyllende informasjon nedenfor hvis det trengs, men:
Lisensansvarlig i klubb: Gå til profil og bytt organisasjon til "lisensansvarlig". Hvis utøvere allerede har tildelt 'gren', kan du gå hit, ellers må utøvere tildeles gren først (Se under). Enkeltutøvere med tildelt 'gren' kan gå hit for å løse/kjøpe lisens.

Barn skal ha "Barnelisens" til det året de fyller 12, deretter Hovedlisens. De er dekket av idrettens generelle barneforsikring.

Les mer nedenfor dersom dette ikke fungerer, f eks for tildeling av 'gren' for medlemmer.

Merk: I år er det en ny lisensordning fra Norges Idrettsforbund (NIF). NIF faser ut eksisterende lisensordning, og nytt i år er at alle klubbmedlemmer må være tilknyttet minst en 'gren', f eks Flattvannsroing, for å kunne løse lisens.

Overgangen kan medføre noe ekstra innsats første gang, men vi håper på forståelse. Det blir også ny medlemskapsrapportering i år, og disse to systemene henger tett sammen.

Steg 1 Medlemmer tilknyttes gren (en del er det allerede)

Før lisenser kan løses, må alle klubber ha tildelt ‘gren’ til sine medlemmer. Mange klubber har allerede denne tilknytningen for en del utøvere, men det er nytt i år at grentilhøriget er et krav for lisens. Dette er også et krav i NIFs nye rapporteringsløsning som nå gjelder for alle særforbund – NIFs «Samordnet rapportering». Dette gjøres bare én gang, og man kan endre eller legge til andre grener senere. "Flattvannsroing" vil være den grenen som typisk vil gjelde for flest medlemmer i norske roklubber.

For å gjøre dette enklere for klubbene, kan «meldlemsansvarlig» i klubb følge denne veilederen, som viser hvordan grentilknytning gjøres for en gruppe medlemmer, slik at man ikke trenger å gjøre dette per medlem, men samlet.

Husk også at alle medlemmer som skal ha lisens, selvsagt må være registrerte medlemmer i MINIDrett (og da altså tilknyttet minst én gren innenfor roing).

Det er viktig for Norges Roforbunds medlemsrapportering til NIF at flest mulige klubbmedlemmer er tilknyttet en gren!

Her er en veileder fra NIF som forklarer hvordan klubbene kan tilrettelegge for innmelding slik at innmelding i klubb og gren blir riktig.

Steg 2 Lisens

Lisensregistrering gjøres av klubbansvarlig eller enkeltutøver.

Norges Roforbund anbefaler at alle som trener i klubbene, løser lisens – ikke bare de som konkurrerer. Lisens gir medlemsskap i idrettsforsikringen i Gjensidige. Alle som konkurrerer i norsk roing, må ha lisens, mens alle som trener bør også ha lisens.

Lisensperioden løper fra 1. mars år én til 28. februar år to. Husk at å være registrert klubbmedlem ikke må forveksles med å ha lisens. Lisensen løper først fra den dagen den blir betalt, og utløper 28. februar.

Både medlems- og lisensregistrering gjøres i MINIDrett, enten individuelt eller av klubbens medlems- eller lisensansvarlige.

For lisensansvarlig (husk å velge "lisensansvarlig" under din profil>>"bytt organisasjon" aller først): For klubber som løser lisens for de medlemmer, brukes denne linken (https://www.minidrett.no/lisensadmin)

Velg «Tildel lisens» >> Velg «Idrettsgren – Flattvannsroing» >> Hovedlisens alle regattaer og grener.

Det skal da komme opp en liste over alle klubbens medlemmer som er tildelt grenen, og man kan hake av de som skal ha lisens.

Til slutt kan man velge:

«Add to my shopping cart» hvis det er klubben som betaler lisenser

eller

«Add to member's shopping cart» hvis man vil sende betalingsinfo til medlemmene via MINIDrett. Der vil de kunne betale selv, altså i MINIDrett.

Man kan kun betale for ca 20 varer/personer per betaling. Man må derfor gå gjennom betalingsprosessen flere ganger, med maks 20 personer per gang, for å være innenfor grensen. Dette er under utbedring fra NIFs side.

Enkeltutøvere/-medlemmer kan også selv gå inn og betale lisens på denne linken: (https://www.minidrett.no/lisens/cna664hu0002nh09j4u0)

Utøveren må ha grentilknytning også her. Gå i så fall til medlemsskapsiden i MINIDrett for å velge gren.

Ved utfordringer ring NIF Support på 21029090. De er tilgjengeligealle hverdager, men har noe begrensede åpningstider.

Lisens kan betales med VIPPS eller bankkort.

Hovedlisens koster 400 kr (vedtatt på Tinget 2023).

Engangslisens 300 kr (vedtatt på Tinget 2023).

Barnelisens (<13 år) 75 kr.

I starten av ny lisensordning vil vi kun tilby Hovedlisens, men vil komme registrere Engangslisenser når sesongen nærmer seg.

Om Lisensforsikringen

Idrettens Skadetelefon hjelper deg

Skaderådgivning og behandlingsformidling kl 09-21 alle dager. Helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin vil hjelpe deg med din skade og videre kontakt med et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.

Alle lisensierte kan søke hjelp på 987 03 033 (fra utlandet +47 987 23033/ 915 02033) uavhengig om evt behandling dekkes av lisensforsikringen. All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon.

Les mer om idrettens skadedelefon her

Her vil det snart komme en link med oppdaterte forsikringsvilkår for 2024/25, hvilke skader lisensforsikringen omfatter og hvordan melde skade. Se her for vilkår i 2023/2024.

Informasjon og vilkår for barneforsikringen ligger her.

Lisensforsikringen med idrettens skadetelefon anbefales også for mosjonsroere.

Vedrørende innendørs-NM

Fra 2015 er det krav om lisens både for NM-løp og åpne løp. For de som ikke har behov for Hovedlisens vil det være mulig å løse Engangslisens i MINIDrett. For roere uten roklubbtilhørighet blir også Engangslisens eneste mulighet.

Helårslisens koster 400 kr.

Engangslisens koster 300 kr.

Barnelisens (<13 år) koster 75 kr.