Pararoing

Hvordan bli en para-roer og hvordan du bør gå fram

Norges Roforbund har materiell som er tilpasset funksjonshemmede og som lånes ut til klubber som ber om det. Det er båter med fiksert sete og båter med rullende sleide. Det finnes også roergometere med tilpassede seter for funksjonshemmede med lammelse i underkroppen. Kontakt perhelge.brun-svendsen@roing.no, tlf. 932 19 369 for mer informasjon eller for å høre om romulighetene i en klubb nær deg.

Personer som forplikter seg, har lidenskap, og en besluttsomhet om å nå det høyeste nivå og som er villige til å investere i seg selv og para-roing har gode muligheter for å lykkes. Det er også ikke nødvendig at du må ha erfaring fra roing. Roing kan også drives som opptrening og som trening uten at konkurransemomentet er det viktigste og da gjelder ikke figuren under.

Det er en klar fordel å ha en viss høyde, vekt og ha en god rekkevidde med armene. Så hvordan er du i fohold til figuren under?

Kriteriene beskrevet under vil medføre klassifisering i følgende konkurranseklasser:

PR3
Bein, overkropp, armer

 • Begrenset ankel/vrist bevegelse (f.eks. låst ankel, klumpfot)
 • Tre amputerte fingre på en hånd
 • B3/B2 synshemning
 • Amputasjon under kne med resterende del av legg lenger enn halvparten av leggen
 • Erbs parese

PR2
Overkropp og armer

 • Signifikant redusert knefleksjon (f.eks. låst kne, deformasjon i hofte, kne)
 • Bilateral amputasjon av nedre lemmer (en over kne, en under kne)
 • Ufullstendig ryggmargsskade

PR1
Armer og skuldre

 • Ufullstendig ryggmargsskade
 • Fullstendig T12 ryggmargsskade
 • Bilateral amputasjon over knærne