Roing for utøvere med funksjonsnedsettelser

Norsk idretts Parakompetansebank

Adaptiv roing er i enåret eller paråret roing for personer med fysiske eller intellektuelle svekkelser. En adaptiv roer er en roer som krever modifikasjoner på utstyr, coaching og programstruktur for å tillate maksimal funksjonalitet for rotaket. Båter og ergometere lånes ut til klubberfra NR.  

Pararoing, et begrep skapt av Den internasjonaleparalympiske komité (IPC), definerer deltakende utøvere som har blittklassifisert av FISA’s medisinske og tekniske klassifisører og er plassert i sportsgrupper i henhold til hvor mye deres fysiske svekkelse påvirkerkjernefunksjonaliteten til rotaket. Klassene er PR1, PR2 og PR3 (se oversikt under)

Roing innebærer bruk av en større muskelmasse enn andre idretter, som følge av et større engasjement av benmuskler og bruk av noen større arm og ryggmuskler. Roing, sammenlignet med andre aerobe øvelser, rangerer blant de høyeste når det gjelder energiforbruk og aerobe krav. Bare langrenn kan sammenlignes med roing når det gjelder intensitet. Eliteroere kan bruke så mange som 36 kcal / minutt under en seksminutters maksimal test, mens rekreasjons roer kan oppnå mellom 2-24 kcal / minutt.

Utøver i en para singelsculler

Treningen på vannet skjer i enten singlesculler eller dobbeltsculler med trener i følgebåt. Bildet viser en singlesculler og båten har flottører som ikke trenger å være i vannet. I denne båten er det også et fiksert sete  med stropper til både overkropp og ben. Det finnes andre båter med rullende sete (sleide) med eller uten flottører.

Romaskin med fastmontert sete

Trening på land skjer enten på roergometer med fiksert seteeller rullende sete (sleide). Det er også styrketrening og basistrening.

Treningen på vann og land foregår sammen med alle andreutøvere i klubben, funksjonshemmede integreres.

Du trenger ikke å bli klassifisert som PR1, PR2 eller PR3 for å drive med roing for treningens skyld eller for å delta i åpne konkurranser. Paraklassene er forklart lenger ned.

Hvordan bli en para-roer og hvordan du bør gå fram

Norges Roforbund har materiell som er tilpasset funksjonshemmede og som lånes ut til klubber som ber om det. Det er båter med fiksert sete og båter med rullende sleide. Det finnes også roergometere med tilpassede seter for funksjonshemmede med lammelse i underkroppen. Kontakt perhelge.brun-svendsen@roing.no, tlf. 932 19 369 for mer informasjon eller for å høre om romulighetene i en klubb nær deg.

For øyeblikket har følgende roklubber tilbud om roing for utøvere med funksjonsnedsettelser:  Kongsvinger Roklubb, Ålesund Roklub, Trondhjems Roklubb, Bergens Roklub, Stavanger Roklub, Kristiansand Roklubb, Christiania Roklub, Ormsund Roklub, Drammen Roklubb og Sandefjord Roklubb.

Personer som forplikter seg, har lidenskap, og en besluttsomhet om å nå det høyeste nivå og som er villige til å investere i seg selv og para-roing har gode muligheter for å lykkes. Det er også ikke nødvendig med erfaring fra roing. Roing kan også drives som opptrening etter skade og som trening uten at konkurransemomentet er det viktigste og da gjelder ikke figuren under.

Det er en klar fordel å ha en viss høyde, vekt og ha en god rekkevidde med armene. Så hvordan er du i fohold til figuren under?

Kriteriene beskrevet under vil medføre klassifisering i følgende konkurranseklasser:

PR3
Bein, overkropp, armer

 • Begrenset ankel/vrist bevegelse (f.eks. låst ankel, klumpfot)
 • Tre amputerte fingre på en hånd
 • B3/B2 synshemning
 • Amputasjon under kne med resterende del av legg lenger enn halvparten av leggen
 • Erbs parese

PR2
Overkropp og armer

 • Signifikant redusert knefleksjon (f.eks. låst kne, deformasjon i hofte, kne)
 • Bilateral amputasjon av nedre lemmer (en over kne, en under kne)
 • Ufullstendig ryggmargsskade

PR1
Armer og skuldre

 • Ufullstendig ryggmargsskade
 • Fullstendig T12 ryggmargsskade
 • Bilateral amputasjon over knærne