Masterroing

Masterroing er for roere som fortsatt ønsker å trene aktivt og evt konkurrere, uten å måtte konkurrere på elite eller seniornivå. I FISA regi er nedre aldersgrense for masterroere fra det året roeren fyller 27 år. Denne nedre aldersgrensen gjelder også innenfor laget, slik at ingen roer på et lag kan være under 27 år. Cox er unntatt aldersgrensen. Masterbåtene blir deretter plassert etter alder i kategoriene A – M, hvor en A - båt har et aldersgjennomsnitt på 27 til 32 år, mens en M - båt har et gjennomsnitt på 89 år eller over. Eldre lag kan starte i yngre klasser, men ikke motsatt.

Det er mange masterroere som oppdager idretten i voksen alder, enten fordi de er pårørende til roere eller fordi de har et ønske om nytt treningsfellesskap. Masterroing er dessuten et tilbud til roere som har mer fokus på det sosiale rundt roing.

FISA – det internasjonale roforbundet – ser på masterroing som et satsningsområde og en ressursgruppe, da det gir fokus på helse, fysisk form, muligheten til å treffe roere på tvers av land, vennskap og ikke minst at masterroing er en livslang idrett. Masterroere er ofte kontinuiteten i roklubbene og masterroere kan være gode rollemodeller for yngre roere.

Norges Roforbund ønsker at det skal være tilbud om master roing i de vanlige terminfestede regattaene. I tillegg arrangeres det Master mesterskapet hvert år. Masterroere fra Norge utgjør en stor gruppe i den årlige World Rowing Masters regattaen. Men det er likevel få som deltar i egne regattaer i Norge og for å kunne tilby gode løp har det Nordiske Roforbundet i samarbeid med de enkelte nordiske landene utarbeidet et handicapsystem. Dette finnes i Regattareglementet og alle masterroere bør gjøre seg kjent med dette. I internasjonale regattaer i utlandet varierer det om det benyttes lokalt handicapsystem eller ei. Dette skal stå i invitasjonen.

Det finnes mange spennende masterregattaer i utlandet hvor norske roere erfaringsmessig er meget velkomne til å delta.

Kombinasjonslag er en mulighet i masterregattaer og gir da en mulighet for klubber med få roere til å få ro større båter.

Nordisk masterregatta har vært arrangert annethvert år. Det er en regatta som heter Euro Masters som fremover planlegges årlig og arrangeres på den tidligere OL banen i München.

Den store regattaen for master roere er World Rowing Masters Regatta. Denne arrangeres vanligvis en av de første ukene i september hvert år. Regattaen tiltrekker seg roere fra hele verden, både tidligere eliteroere og nybegynnere. I 2017 ble regattaen arrangert i Bled, Slovenia, hvor hele 4 700 (over 18.000 seter) roere fra 850 roklubber deltok. Dette er den største World Rowing Masters regattaen arrangert hittil.

Standard master rodistanse er 1000 m. Masterroere må ha vanlig startlisens og i World Rowing Masters Regatta må hver enkelt roer ligge inne i databasen for å sikre at det er korrekt alder. Dette kan gjøres på regattakontoret under regattaen mot fremvisning av godkjent id.

Masterroere er selv ansvarlige for egen helse og må på forespørsel kunne dokumentere bruk av medisiner. Det oppfordres til aldri selv å avslutte behandling uten at dette i forkant er diskutert med behandlende lege.

Fremtidige World Rowing Masters Regattaer pr juni 2020;

2021    1. – 5. september Linz –Ottensheim AUT

2022    7. – 11. september Libourne FRA

2023    21. – 24.september Pretoria SA

2024    11. – 15. september Brandenburg GER

2025    Dato ikke klar enda.Banyolas ESP

 

‍Har du spørsmål, kontakt Norges Roforbund ved Mastersutvalget.

Juni 2020, Tone Pahle