Skadefri

Roing er en skånsom sport med relativt få skader. De fleste skadene kommer som følge av overbelastning.

I samarbeid med Senter for Idrettsforskning er det utarbeidet materiell for hvordan unngå skader i roing. For å unngå skader i roing bør du gjøre idrettsspesifikke øvelser, utføre robevegelsen med høy teknisk kvalitet, ikke øke treningsmengden for brått og ha riktig tilpasset utstyr.

Les mer og se øvelser hos skadefri.no 

De vanligste skadene:

I løpet av et år får omtrent 30–50 % av roere smerter i korsryggen, og smertene kommer ofte i forbindelse med trening. For aktive roere er tiden rett før sesongstart ser ut til å være ekstra risikabel.

Ryggsmerter er vanlig hos befolkningen generelt, og kan ha mange og sammensatte årsaker. Men roere ser likevel ut til å være spesielt utsatt. God teknikk er avgjørende for å forebygge disse.

Det er flere faktorer som øker sannsynligheten for å for ryggsmerter:

  • Tidligere episoder med ryggsmerter
  • Trening på romaskin, spesielt hvis treningen har varighet på mer enn 30 minutter. Dette har sammenheng med at sittestillingen på en romaskin er mer belastende en sittestillingen i en båt.
  • Sannsynligheten for smerter øker ved antall treningstimer per uke
  • Posisjonering av bekkenet i robåten har mye å si for utviklingen av smerter.

For å unngå plager bør treneren analysere roerens teknikk, både i båt og på romaskin. Riktig teknikk er avgjørende for å forebygge skader.