Retningslinjer

Norges Roforbund

Norges Roforbund er underlagt NIFs rettingslinjer under.

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite

Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

Lenke til NIFs rettningslinjer for:

  • publisering av bilder og film
  • alkohol
  • røyk og snus
  • dugnad - retningslinjer og kjøreregler
  • seksuell trakarering og overgrep
  • markedsføring overfor mindreårige
  • databehandling og personvern
  • lege og sanitet
  • etisk handel
  • veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer