Coastal

Kystroerne setter kursen utover mot bølger og vind

Mens konkurranseroerne foretrekker flatt vann og lite vind - så ønsker de som sitter i kystroingsbåtene det motsatte. Her er det ikke bare å ro fort og ha god teknikk, men også å beherske de utfordringer været og sjøen kan gi.

Kystroing er en ny, men stadig voksende aktivitetsgren innen rosporten. Roing på sjøen gir utfordringer både til å håndtere båt og værforhold. Det gir god trening og da det brukes robuste og stødige båter så tar det ikke lang tid før båtene beherskes.
For de som ønsker å konkurrere arrangeres det stadig flere regattaer. Frankrike, Italia, England med kanaløyene har konkurrert i mange år.

Det har vært mange forskjellige robåter som har vært brukt i de forskjellige landene. Nå er det kommet en standard som det konkurreres i internasjonalt. FISA (det internasjonale roforbundet) har tatt opp kystroing – coastal rowing - som gren og det arrangeres nå internasjonale regattaer inklusiv VM. Her er det klubblag som konkurrerer, ikke land. I 2013 ble den holdt i Helsingborg. Konkurransebanen er gjerne utformet som en triangel med totalt rodistanse på 6 km.

FISA har også laget et eget sikkerhetsreglement for coastalrowing: http://www.worldrowing.com/medias/docs/media_353155.pdf

Båttyper

Følgende klubber har forbundet bekjent nå båter i denne kategorien:

Christiania Roklub,
NSR,
Sandefjord Roklubb,

Holmen Roklubb,
Arendal Roklubb,
Kristiansand Roklubb  
Aalesunds Roklubb
Nidaros Roklubb