Aktiviteter
#Møte

Spesialtrenerforum

Spesialtrenerforum 2022

Påmelding skjer via min idrett (minidrett.no). Forumet vil være digitalt.

Beskrivelse

Spesialtrenerforum gjennomgår aktuelle problemstillinger og oppdateringer innen rosporten. Innholdet i det årlige kurset vil endre seg i takt med utviklingen av sporten. Spesialtrenerforum skal gi trenere oppdatert kunnskap om utvikling av tekniske og taktiske ferdigheter, fysiske kvaliteter, psykiske og sosiale egenskaper for roere på trinn 3 - 6 i NR’s utviklingstrapp. Gi trenere ny kunnskap om helhetlig utvikling der idrettslige utfordringer ses i sammenheng med utøvernes utdanning og sosiale behov.

Forkunnkaper: Trenerkurs #1

Målgruppe: Klubbtrenere, rosjefer samt øvrige som har gjennomført trenerkurs #1.

Annen praktisk informasjon

Ta kontakt med Sebastian Baranzano på sebastian.baranzano@roing.no ved spørsmål.