Aktivitetstilbud på tvers av klubber

Denne siden inneholder

  • Tilbud fra Åtterkomiteen
  • Besktivelse av kraftsentere

Åtterkomiteen

MEDLEMMER: Anders Formo - Morten Grepperud - Geir Andreassen- Michael Ivanov - Tone Pahle -Thor Nilsen - Peder Strand - Nito Simonsen - AreBerset – Jan Wang Norderud.

Målgruppe: Roklubber i Norge og aktive seniorroere

Vi inviterer aktive dame- og herre seniorroere i Norge, som ikke allerede er tilknyttet landslagsgrupper i Norges Roforbund, til en åttersatsning.

Planen er å satse langsiktig, under et treningsregime utviklet av Michael Ivanov. Målet er at Norge skal ha både en dame-åtter og en herre-åtter, som begge, forhåpentligvis,på sikt kan hevde seg internasjonalt. Ivanov har tidligere trent roere som ikke var på landslaget, frem til olympisk deltagelse.

Åtter-prosjektet skal drives i tett samarbeid med Norges roforbund, og landslagenes trenere står selvfølgelig fritt til å hente roere fra åtter-prosjektet til landslagene fortløpende. Vi som sitter i åtterkomiteen mener derfor at en deltakelse i åtter-prosjektet børvære interessant for mange seniorroere rundt om i Norge. Derfor tror vi også atåtter-prosjektet, med ujevne mellomrom, vil trenge nye roere.

Åtter-prosjektet vil snart disponere to nyere åttere, en Empacher og en Sims. (Sims-åtteren repareres nå etter en skrogskade, men vil bli en fullgod treningsåtter). Videre har vi avtale om å disponere en følgebåt. Begge åtterne samt følgebåt lånes av Oslo roklubb

Planen er å ha treningssamlinger i Oslo en helg hver måned gjennom året, men trolig noe mer om sommeren. Basen for prosjektet vil være Oslo roklubb i Bestumkilen. Oslokommune har de siste årene brukt 30 millioner på en ny 1.000m robane med albano-system i Bestumkilen. Detaljer om fellestreninger og fremdriftsplaner vil bli lagt sammen med roerne etter at åtter-prosjektet har startet opp      

Vi ønsker at klubbene i Norge kommer med forslag til aktive som er i god trening, samt vedlegger deres siste testresultat på 2.000m på romaskin. Roerne som foreslåsmå ha ambisjoner om å ro fort i en åtter sammen med andre aktive i Norge.

Klubbene må se for seg utgifter i forbindelse med samlinger i Oslo samt til regattadeltagelse, men det legges opp til en meget økonomisk, sparsommelig satsning. Inntil åtterne presterer internasjonalt, som Bagsværd- eller Ratzeburg regattaene, blir det vanskelig å få sponsorer.

Pandemien som har preget Norge og verden, har utsatt oppstarten av åtter-prosjektet. Deter derfor nå ønskelig å starte prosjektet raskt, for å ha lengst mulig treningstidfrem til sesongen 2021. Vårt håp er derfor at klubbene kan sende innforslag på kandidater til åtter-prosjektet fortløpende til geira60@hotmail.com

Ved eventuelle spørsmål, kan disse rettes til Morten Grepperud på mobil 97665057  eller Geir Andreassen på mobil 90653088.

MVH

Åtterkomiteen

Kraftsentere

Norges Roforbund har organisert rosportutviklingen inn i 4 kraftsentere som hver har sin leder.

Et kraftsenter er et formalisert samarbeid mellom klubber i en region.

Formålet til kraftsenteret er å utvikle roere fra junior- til senior elitenivå - i en prosess som er styrt av klubbene - med base i egen klubb og region.

Kraftsenter Oslo

Andrea Elveborn (Christiania Roklub)

Kraftsenter Vestfold

Bjørn Aakerholdt (Sandefjord roklubb)

Kraftsenter Vestlandet

Eirik Vevatne

Kraftsenter Østfold

Thomas Gundersen (Sarpsborg roklubb)