Kraftsentere

Norges Roforbund har organisert rosportutviklingen inn i 4 kraftsentere som hver har sin leder.

Et kraftsenter er et formalisert samarbeid mellom klubber i en region.

Formålet til kraftsenteret er å utvikle roere fra junior- til senior elitenivå - i enprosess som er styrt av klubbene - med base i egen klubb og region.

Klubbene samarbeider om:

  • Generelt juniorarbeid
  • Juniorsatsing med målsetning om internasjonale representasjonsoppgaver
  • U23-satsing med målsetning om internasjonale representasjonsoppgaver
  • Rekrutteringsroere rett under seniorlandslagsnivå i alle båtklasser
  • Elitesatsingpå senior-landslagsnivå i ikke-olympiske båtklasser

Kraftsenter Oslo

Leder: Sverke Lorgen (Norske Studenters Roklub)

Kraftsenter Vestfold

Leder: Bjørn Aakerholdt (Sandefjord roklubb)

Kraftsenter Vestlandet

Leder: Haakon Skogen

Kraftsenter Østfold

Leder: Thomas Gundersen (Sarpsborg roklubb)