Resultater/ Prognosetider

RESULTATER

Regattaresultatlister 2022

Regattaresultatlister 2020

Regattaresultatlister 2019

PROGNOSETIDER 2019

Prognosetidstabellen er ment som et redskap til bruk i en uttagningsprosess. Tabellen er basert på tider som er oppnådd i internasjonale godkjente regattaer to ganger. Brukt sammen med andre kriterier kan anvendelse av utregnet prognoseprosent, inngå som en verdi som bidrar til å skape et bredere vurderingsgrunnlag i en uttagningsprosess.

Tabellen benyttes også som grunnlag for utdeling av kongepokal for kvinner og menn under Norgesmesterskapene

Utregning av prognosetidsprosent:    

(1 –  (resultattid – prognosetid)/prognosetid)  x 100%

Prognosetider 2019(oppdateres jevnlig)

Prognosetider 2018

Prognosetider 2017