Resultater/ Prognosetider

RESULTATER

Regattaresultatlister 2019

PROGNOSETIDER 2019

Prognosetidstabellen er ment som et redskap til bruk i en uttagningsprosess. Tabellen er basert på tider som er oppnådd i internasjonale godkjente regattaer to ganger. Brukt sammen med andre kriterier kan anvendelse av utregnet prognoseprosent, inngå som en verdi som bidrar til å skape et bredere vurderingsgrunnlag i en uttagningsprosess.

Tabellen benyttes også som grunnlag for utdeling av kongepokal for kvinner og menn under Norgesmesterskapene

Utregning av prognosetidsprosent:

(1 – (resultattid – prognosetid)/prognosetid) x 100%

Prognosetider (per 2.5.2019)