Aktiviteter
#Møte

Trenerforum

INNBYDELSE

Norges Roforbund inviterer til Trenerforum 2021 fredag 14. og lørdag 15. oktober på Idrettens hus, Ullevål stadion. Trenerforum vil avholdes paralelt med årets ledermøte.

Det vil legges til rette for digital deltagelse i tillegg til fysisk deltagelse.

PÅMELDING:

Kommer via min idrett (det er viktig at alle bruker denne påmeldingen for å få registrert etterutdanning i NIFs utdanningsdatabase)

Oppstart: Fredag 14. kl 17:30 avslutting innen lørdag 15. kl 15:00.