Aktiviteter
#Møte

Trenerforum

Trenerforum 10-11/10 2019, timeplan og påmelding kan lastes ned her

Beskrivelse

Trenerforum gjennomgår aktuelle problemstillinger og oppdateringer innen rosporten. Innholdet i det årlige kurset vil endre seg i takt med utviklingen av sporten og ta for seg temaer innen:

Treningslære

 • Teknikkutvikling
 • Bruk av teknologiske virkemidler inn mot idretten
 • Lagutvikling
 • Ny forskning innen roing og rorelaterte områder

I tillegg vil trenerforum gå gjennom følgende:

 • Sesongevaluering fra landslagstrenerne og planer for videre arbeid med elitegruppen.
 • Sesongevaluering fra kraftsentertrenerne og planer for videre arbeid med utviklingsgruppen.
 • Kraftsentrene – evaluering av sesongen og veien videre.
 • Testrapportering av vekt og høyde – oppsummering av undersøkelse og anbefalinger videre.
 • Uttakskriterier.
 • Informasjon fra Dommerutvalget.
 • Info om Terminliste.
 • Info om Trenerkurs.
 • Tester vinteren.
 • Informasjon fra Toppidrettsutvalget.

Forkunnkaper

Trenerkurs #1

Målgruppe

Klubbtrenere, rosjefer samt øvrige som har gjennomført trener 1 kurs

Annen praktisk informasjon

Ta kontakt med Åke Fiskerstrand akefisk@online.no ved spørsmål