Aktiviteter
#Møte

Trenerforum

INNBYDELSE

Norges Roforbundsinviterer til Trenerforum 2020 fredag 23. og lørdag 24. oktober.

NB! Trenerforum vil holdes digitalt og ikke i Oslo som tidligere publisert. Lenke til deltagelse og oppdatert informasjon vil bli delt ut til påmeldte deltagere.

PÅMELDING:

Påmeldinggjøres via https://minidrett.nif.no. Under «Kurs», søk «Trenerforum roing roforbundet» og gjennomfør påmeldingen.

Vedspørsmål ang påmelding og ønske om overnatting, ta kontakt sebastian.baranzano@roing.no / tlf 907 46086 senest torsdag 22.10  – Påmeldte deltakere fårtilsendt timeplan og annen info.

Dersom du ikke kommer inn på min idrett, ring 21029090 for hjelp til pålogging

Oppstart: Fredag 23 kl 17:15 . avslutting innen kl 16 lørdag 24.

Timeplan

Fredag 23.oktober

17:15-17:20    Informasjon om timeplan/Zoom,

                          Seb Baranzano, NR trener, Norges Roforbund

17:20-17:30    Åpning og velkomst

Are Prytz Berset, TiU leder og styremedlem toppidrett, Norges Roforbund          

17:30-18:15    Veien mot OL-suksess i Tokyo 2021

·        Status etter OL utsettelse, erfaringer fra 2020 og veien mot Tokyo2021.

JohanFlodin, landslagssjef, Norges Roforbund

18:15-19:00    Hvordan NR og Olympiatoppen samarbeider innen teknologi på veien mot Tokyo

·        Presentasjon av Norges Roforbunds Tech Group og arbeidet gjennom 2020

SverkeLorgen, leder av Tech Group, Norges Roforbund

Fredrik Menzoni, fagkonsulent teknologi og utstyr, Olympiatoppen

19:00-19:15      Pause

19:15-20:00    NR grupper: planer og målsetninger for 2021

·        Struktur, planer, mål og rammebetingelser mot neste OL syklus.

Johan Lidberg, SebBaranzano og Marte Krogsrud, NR trenere

20:00-20:30   Spørsmål og oppsummering av dag 1

Diskusjonsleder: Seb Baranzano, NR trener, Norges Roforbund

Lørdag 24. Oktober

08:15-09:00       Hva skal til for at vi kommer i gang med Coastal i Norge

·        Status for det fremtidige Olympiske programmet, utvikling av coastal iNorge

Marte Krogsrud, NR strener, Norges Roforbund

09:00-9:30         Statusen og planene for Para

·        Klassifiseringer innen para, muligheter for utvikling av norskepararoere

      Per Helge Svendsen, ansvarlig for para,Norges Roforbund

09:30-09:45      Informasjon om Catch prosjektet

                            Rebekka Wiberg-Bugge, ansvarlig for Catchprosjektet,Norges Roforbund

09:45-10:00       Pause

 

10:00-10:30      Samhandlingskultur i Norsk Rosport

·        Frivilligheten og samhandlende kultur i norsk roing

Anniken Ellingsen, generalsekretær, NorgesRoforbund

10:30-11:15      Erfaringer fra året som har gått og veivalg på veien videre

·        Hvilke erfaringer har Toppidrettsutvalget gjort i året som har gått

·        Planer for uttakskriterier og -prosesseri 2021

Are Prytz Berset, TiU leder ogstyremedlem toppidrett, Norges Roforbund

11:15-12:00     Spørsmålog diskusjon

Diskusjonsleder: Seb Baranzano, NR trener, Norges Roforbund

12:00-12:30     Pause

12:30 -13:15      Hvordan skaper vi komparative fortrinn inorsk rosport

·        Hvilke faktorer bør vi fokusere på i Norsk rosport for å sikre videresuksess

Johan Flodin, landslagssjef, Norges Roforbund / ÅkeFiskerstrand, tidligere Utviklingsprosjekt ansvarlig ved Olympiatoppen

13:30-14:30     Hvordan skaper vi komparative fortrinn i norsk rosport: diskusjon i grupper

·        Hvilke andre faktorer bør vi ta hensyn av for å sikre videre suksess?

Deltagerne velger tema på forhånd, linker til temadiskusjonene her

14:30-14:45     Pause

14:45-15:45     Oppsummering, spørsmål og diskusjon

·        Innhold og konklusjonene fra gruppediskusjonene oppsummeres, etterfulgt av spørsmål og diskusjon.

Diskusjonsleder:Seb Baranzano, NR trener, Norges Roforbund

16:00                  Avslutning

Å gjennomføre trenerforum digitalt krever konstant oppmerksomhetbåde fra presentasjonsholdere og deltagerne. For de fleste presentasjoner erdet beregnet 45 minutter, dette inkluderer tid for et par spørsmål og noenminutter med pause for overgang. Pausetider og tidene  justeres etter behov, men oppstart og avslutningoverholdes.

 

PRAKTISK: 

Møte via Zoom omhvordan fokus på fysisk utvikling, teknikk-utvikling, teknologi og samhandlingmellom klubber og forbund kan bidra til optimalisering av norsk rosport

Hjelp med å laste ned og installere Zoom her

Zoom møtelink ogpassord sendes etter påmelding via minidrett.no

Ved spørsmål ta kontakt med sebastian.baranzano@roing.no

Generell beskrivelse

Trenerforum gjennomgår aktuelle problemstillinger og oppdateringer innen rosporten. Innholdet i det årlige kurset vil endre seg i takt med utviklingen av sporten og ta for seg temaer innen:

Treningslære

  • Teknikkutvikling
  • Bruk av teknologiske virkemidler inn mot idretten
  • Lagutvikling
  • Ny forskning innen roing og rorelaterte områder

I tillegg vil trenerforum gå gjennom følgende:

    -fullstendig timeplan kommer
Forkunnkaper

Trenerkurs #1

Målgruppe

Klubbtrenere, rosjefer samt øvrige som har gjennomført trener 1 kurs

Annen praktisk informasjon

Ta kontakt med Sebastian Baranzano sebastian.baranzano@roing.no