Aktiviteter
#Møte

Trenerforum

INNBYDELSE

Norges Roforbundsinviterer til Trenerforum 2020 ved Norges idrettshøyskole (NIH) i Oslo fredag 23. og lørdag 24. oktober.

Oppstart: Fredag 23 kl 17.30 . avslutting innen kl 17 lørdag 24. Fullstendig timeplan vil bli publisert

TEMA:

 

·        OL gruppe: status, erfaringer fra 2020 og veien videre mot Tokyo 2021.

·        NR grupper: struktur, planer, mål og rammebetingelser mot neste OL syklus. 

·        OLT Utviklingsprosjekt: status etter 7 år, muligheter og planer for nye prosjekter.

·        Teknologi i roing: presentasjon av Norges Roforbunds Tech Group og arbeidet gjennom 2020.

·        Coastal roing: status i det fremtidige olympiske programmet, utvikling av Coastal i Norge.

·        Pararoing: klassifiseringer innen Para, utviklingsmuligheterfor norske pararoere.  

·        Toppidrettsutvalget: erfaringer fra 2020, veivalg på veien videre. Presentasjon av uttakskriterier og prosesser frem mot 2021.

·        Kultur og lagbygging i norsk rosport: Lagbygging i praksis og  samhandlingskultur.

·        Temabasert diskusjon i grupper: hvordan skaper vi komparative fortrinn i norsk rosport/sikrer videre suksess? 

·        Informasjon om trenerkurs 1/2/3, testresultaterog database prosjekt.

·        Andre emner kan bli tattmed.

 

PRAKTISK:

Deltakeravgifter satt til kr 800,- pr person. 

Mulighetfor overnatting på Toppidrettssenteret i Sognsvann, klubbene må selv dekkereise / reisefordelingvil bli benyttet.

Inkludertmåltider: middag fredag og lunsj lørdag.

Frammøtefredag kl 17 30 på NIH rom C1.1, avslutning lørdag kl 16 00.

Vi jobberfor å kunne legge til rette for livestream.

 

PÅMELDING:

Påmeldinggjøres via https://minidrett.nif.no. Under «Kurs», søk «Trenerforum roing roforbundet» og gjennomfør påmeldingen.

Vedspørsmål ang påmelding og ønske om overnatting, ta kontakt sebastian.baranzano@roing.no /tlf 907 46086 senest onsdag 22.09  – Påmeldte deltakere fårtilsendt timeplan og annen info.

Generell beskrivelse

Trenerforum gjennomgår aktuelle problemstillinger og oppdateringer innen rosporten. Innholdet i det årlige kurset vil endre seg i takt med utviklingen av sporten og ta for seg temaer innen:

Treningslære

  • Teknikkutvikling
  • Bruk av teknologiske virkemidler inn mot idretten
  • Lagutvikling
  • Ny forskning innen roing og rorelaterte områder

I tillegg vil trenerforum gå gjennom følgende:

    -fullstendig timeplan kommer
Forkunnkaper

Trenerkurs #1

Målgruppe

Klubbtrenere, rosjefer samt øvrige som har gjennomført trener 1 kurs

Annen praktisk informasjon

Ta kontakt med Sebastian Baranzano sebastian.baranzano@roing.no