Aktiviteter
#T&M/Coastal

Eskaderoing fra Solodden

Se invitasjonen til Eskadreroing og Rosportens Dag på Solodden, Kalvøya søndag 4. juni!

Velkommen til en markering av rosporten i Oslo-området og trekking av premien i vinterens konkurranse på romaskin, Åtter Grand Prix!