Aktiviteter
#Nasjonal regatta

Forslag til lokale regattaer

Basert på tilbakemeldinger fra klubber etter informasjonsmøtet 11.mai har NR forslag til håndtering av regattasesongen 2020:

Hovedtrekk:

·        3 lokale regattaer gjennomføres hver annen uke som en kveldsregatta. Det foreslås å gjennomføre regattaene 21.mai, 3.juni og 17.juni. Regattaene gjennomføres mellom naboklubber. Forslag til rammer og innhold kommer som eget skriv

·        Det gjennomføres en begrenset regionsregatta(øst/vest) 21-22. juni

·        Begrenset nasjonal regatta gjennomføres 4-5juli.  

·        Høstsesongen opprettholder vi som opprinneligoppsatt.  

 

Det vil komme vurderinger av retningslinjer fra myndigheter jevnlig,og det er sagt at endringer kan tre i kraft fra 15.juni. Dette kan påvirke størrelse på regionsregatta og nasjonal regatta.  Vi vil også vurdere om høstsesongen må justeres i lys av nye føringer.  

Vi opplevde stort engasjement og fleksibilitet for å få tilet tilbud til roere fra alle klubber under informasjonsmøtet 11.mai. Særlig de unge roerne var det et sterkt ønske om å gi et tilbud.  Denne viljen er NR styret svært glade for, ogdet må også stor grad av samarbeid og fleksibilitet til for å lykkes med å giroerne et tilbud denne våren.  Vi ser blant annet at praktiske løsninger, ansvar og HMS samt økonomi under tilpassede arrangement må håndteres på en god måte. NR kommer med føringer og anbefalinger for disse aspektene for deklubber som arrangerer og deltar på aktivitetene denne våren.

Når det gjelder toppidrett og kvalifisering tilrepresentasjonsoppgaver arbeider TiU og KSU med en plan.  Viser for øvrig til beslutningsdatoer forgjenværende internasjonale regattaer som ble vist i informasjonsmøtet 11.mai.

På tross av begrenset aktivitet denne våren er det en delavklaringer og vurderinger som må tas med arrangører, dommere og andreinstanser for de få arrangementer vi planlegger.  Dette påvirker hvor fort vi «kan snu ossrundt» ved endrete krav fra myndigheter. Vi har nå en grunnplan, men det er en sannsynlighet for at det kan«åpnes opp» raskere, og det er en sannsynlighet for at det blir strammet inn.  

Forslag til hvordan regattaen kan settes opp lastes ned til høyre på denne siden.