Aktiviteter
#Internasjonal regatta

Henley Royal Regatta

Moss Roklubb inviterer til Østlandsregattaen på Årungen 15. og 16 juni.

"Henley Royal Regatta is undoubtedly the best-known regatta in the world. It is a highlight of both the summer sporting calendar and the social season.

The Regatta attracts thousands of visitors over a five-day period. Spectators are thrilled by over 200 races of an international standard, which can include Olympic rowers as well as crews new to the event.

In addition to watching the racing, visitors can take in the ambience of the enclosures, enjoying the array of restaurants, bars and shops available, as well as the charming views of Henley and the River Thames.

In 2018, every race was broadcast live on our YouTube Channel."

For norske deltagere

Etter ønske fra HHRs regattaledelse skal påmelding til regattaen godkjennes av Norges Roforbund. Lag som ønsker å delta i denne regattaen må ha reelle muligheter til å kvalifisere seg til selve regattaen. Det er HRRs regattaledelse som tar ut lag til direkte kvalifisering etter begrunnet søknad fra laget. Søknad om deltagelse sendes til Norges Roforbund i god tid før påmeldingsfristen til regattaen.

HRRs regattaledelse bemerker også at samtlige utøvere som skal ro for samme klubb, må være medlem av den respektive klubben minst to måneder før påmeldingsfristen.

Aktuelle lag pålegges å sette seg inn i og følge reglene til HRR Qualification Rules. Merk at noen løp er dedikert for studenter, ikke klubbroere, og omvendt.

(https://www.hrr.co.uk./sites/henleyregatta/files/HRR%202017%20Constitution%20and%20Rules.pdf ).

Regattaer og arrangement hvor lag må vise tilstrekkelig nivå er:

Forsommerkapproingen og/eller Østlandsregattaen for klubblag.

Studentmesterskapet og/eller Østlandsregattaen for universitetslag.