Pinsetur 2022

TU-TUs årlige pinsetur går til Arendal i 2022

Etter noen års avbrekk vil viforsøke å ta opp en gammel tradisjon – pinsteturen.

 

Sted:

Denne gangen går turen til Arendals Roklub.

Vi tenker oss roing på lørdag 4.juni, søndag 5. juni og en liten tur på mandag 6. juni, før hjemreise.

Deltakerne ankommer Arendal fredag 3. juni så vi slipper sen ankomst 1. rodag som blir lørdag.

 

Antall:

Vi har fått tilsagn fra ArendalsRK om å låne 14 seter. Prisen er kr. 60,- per sete per dag.  

 

Dersom påmeldingene overskrider dette antallet, må vi frakte med oss båter. Dette forutsetter at det melder seg en sjåfør med nødvendige tillatelser til å kjøre hengeren, enten vedkommende skal være med å ro eller av andre grunner skal til og fra Arendal "omtrent på denne ti'a".  

Frakt av båter betinger at Arendaler varslet i god tid og kan sikre parkering.

 

Persontransport:

Alle må ordne transport til og fra Arendal selv, men vi satser på stor grad av samkjøring. Det er både hyggeligere og mer miljøvennlig.    

 

Overnatting:

Det legges opp til overnatting i roklubben kr. 100,- per pers. per natt.

Eventuell annen overnatting må ordnes selv.

 

Mat og drikke:

Det kjøpes inn til felles frokostog matpakke der utleggene fordeles likt på deltakerne.

Det legges opp til å spise middag på by'n, med mindre vi finner ut at vi tar en rekekveld i roklubben.  

 

Hvis noen ønsker mineralvann, øl og vin må dette medbringes av hver enkelt.

 

Påmelding og frist for dette:

Påmelding skjer til Tore Lysdahl,e-post: lysdah@online.no

Fristen er torsdag 19. mai. Dener bindende.

 

Dersom det melder seg på flere enndet vi har plasser til, vil "først i tid best i rett" være ett av kriteriene for valg av hvem som skal være med. Et annet kriterium vil være en rimelig fordeling blant klubbene.  

 

Det er fint om alle ved påmelding opplyser om man:

-         har nødvendig tillatelse til å kjøre båthenger og er villig til å gjøre det  

-         eventuell båtsjau må vi eventuelt avtale og deter pliktig deltagelse

-         har tenkt å kjøre selv og har plasser i bilen    

-         ønsker å sitte på med noen

 

Det legges til grunn at de som melder seg på faktisk blir med, slik at det ikke blir så mye"administrasjon" knyttet til deltakerlisten.    

 

Et annet "vilkår" for deltakelse er aksept av ansvar for skader på materiell som vi benytter. Dette ansvaret er i utgangspunktet felles, dvs. uavhengig av om man anses for å ha bidratt til skaden eller ikke.  Det gjelder slik at alle som deltar har påtatt seg og aksepterer sin del avansvaret ved påmelding.