Aktiviteter

Sommerregatta

Roklubbene Bærum, Moss, NSR og Ormsund inviterer til nasjonal regatta på Årungen 4/5 juli 2020

Påmelding innen fredag 26 juni!
Påmeldingen sendes til Tine Bjonge (tine.bjonge@outlook.com)  innen fredag 26. juni kl 24.00. Viktig at denne  excel-filen benyttes, og at både roer-/kontaktregistserering og påmeldingskjema fylles ut og  sendes inn i tide! Etteranmeldinger godtas hvis  plass i løpet. I løpsoversikten finner dere de aktuelle løpene med  løpsnummer. Ytterligere løp vil kunne bli lagt til på forespørsel.

Påmeldingsskjema

Lagledermøte:
Lagledermøte blir kjørt som videokonferanse fredag 3. juli kl  20. Link til møtet sendes ut med trekingen til den/de som er oppført på som  kontakt(er) i roer- og kontaktregisteringsskjemaet.

Streaming:
Regattaen  vil bli streamet. Det er i den anledning viktig at alle informerer sine  roere/foresatte om dette, og at de som evt ikke vil bli filmet melder dette  inn snarest.

Lisens:
Alle  roere som deltar i regattaen må ha løst lisens!

Kontaktpersoner:
Eva Hansen  (Regattasjef)  eva.hansen@ultimatenordic.no  90799966    
Tine Bjonge (Påmelding)  tine.bjonge@outlook.com  93441380    
Caspar Wohlfahrt (Streaming)  casparwohlfahrt@gmail.com

Forsøk  og finaler:
Ved mer enn seks lag påmeldt vil det bli kjørt forsøk i alle  klasser unntatt åpen nybegynner, JD, JC og JB1x, hvor det kjøres heatfinaler.  I løp med forsøk blir det satt opp A-, B-, C- finaler osv, slik at alle går  videre til en finale.

Koronarestriksjoner:
Det er en begrensning på 200 roere per dag grunnet  korona-restriksjoner. Interessepåmeldingen tilsier at vi akkurat skal klare å  holde oss under maksgrensen. Dersom maksgrensen overskrides vil de yngste juniorer bli prioritert (jr D, C, B, førsteårs A). Det er ikke anledning til å benytte garderobene  inne, kun de utvendige toaletttene. Ingen som er syke (feber,  forkjølelsesymptomer) får delta eller være tilstede. Og alle klubber må ha  egen tutpekt smittevernansvarlig som følger opp egne roere og ledere. Kiosken  vil være åpen, med ekstra tiltak for hygiene og avstand.