Virtuell regatta

Norges Roforbund og Crown virtual rowing club inviterer til virtuell 500/1000m regatta!

Når: Onsdag 29. april 2020 fra kl 1700

Påmeldingsfrist: Søndag 26. april kl 23:59. Startlister publisieres senest tirsdag formiddag (28. april). Påmelding gjøres på: Last ned Excel-fil (sendes i epost til klubber) og send til virtuellregatta@gmail.com

Husk å oppgi fødselsår i Masters-påmelding

Lagledermøte: Det vil bli avholdt et frivillig lagledermøtevia zoom tirsdag 28.april kl 20. følg link her: https://us02web.zoom.us/j/81803524279

Startlister: per 28.4 kl 22: excel

Resultater: link (google sheet)

• Vi vil ha en åpen Zoom-linje gjennom hele regattaen, https://us02web.zoom.us/j/85497697303

o Her kan dere komme inn dersom det er spørsmål eller noe dere lurer på. o Hvis noen vil veie inn er det mulig å gjøre der, men det trengs ikke; vi stoler på dere.
o Man kan også ringe inn dit via telefon: Tlfnr: 73 49 48 77 eller 23 96 05 88 

▪ Får dere ikke kontakt, prøv telefon 95 87 12 30 o Hvis noen vil streame sitt løp på Zoom, er det bare å bruke samme link! 

NR vil gjerne ha noen små videoklipp fra rundt om kring! Send da klippene til virtuellregatta@gmail.com 

• Ikke glem at alle klubber og roere må ha full kontroll over eget smittevern!


I dagens utfordrende tider ønsker vi å spre konkurranseglede, skape samhold og motivere til aktivitet. Alle klubber med roere som innehar lisens i et av de nordiske roforbundene inviteres defor til å delta i årets første virtuelle testregatta i regi av Norges Roforbund og Crown VRC. Regattaen går over 500m/1000m på Concept2. Norges Roforbund stiller med premier, tilfeldig trukket blant alle deltakere.

 • U13/JrD, U15/JrC, Masters og PARA ror 500m
 • U17/JrB, U19/JrA, U23 og Åpen klasse ror 1000m
 • Klubber melder på sine roere i 1X, 2X, 4X og/eller 8+ (se tilgjengelige klasser nedenfor)
 • Vi ønsker at alle deltakere deltar i minst to klasser, hvorav i minst en «lagbåt»
 •     Et mål er å få flest mulig til å melde seg på i mest mulig
 •     Uttrekkspremier gjør at roere med flere starter får flere lodd i premietrekning
 • I lagbåter teller gjennomsnittstiden for alle roerne på laget
 • Lagbåter kan bestå av roere fra flere klubber
 • Eksempel: En roer som er påmeldt i 3 løp skal ro tre ganger i henhold til startlistene
 • Merk også: Hvis det av organisatoriske hensyn er vankelig for klubber å gjennomføre regattaen etter tenkt oppsett (startlister og fremgangsmåte), godtar vi resultater oppnådd tirsdag 28. eller onsdag 29. Husk å sende inn resultater i god tid innen frist (20 min etter løpets starttid, jf. startliste).

Resultater

 • Meldes inn per båt senest 20 minutter etter starttid. Vi regner ut lagets gjennomsnittstid.
 • Kan meldes inn fra og med tirsdag kl 18
 • Resultater meldes inn via Google Forms-link: https://forms.gle/MkFLBjPvDs935e8N9
 • Man fyller inn enten navn eller StartID fra startlisten. Merk: Roere har ulik StartID i ulike løp
 • Dere skal IKKE sende inn bilder av alles romaskindisplay slik vi tidligere har skrevet, men dere må likevel ta bilde av alle display. Bare klassevinnere sender inn sine display-bilder til virtuellregatta@gmail.com når resultatene er publisert, slik at vi kan verifisere vinnerne

Aldersklasser:

o U13/JrD (2008 og yngre) i klassene 2X, 4X og 8+ (merk: ikke 1X)

o U15/JrC (2006 og yngre) i klassene 2X, 4X og 8+ (merk: ikke 1X)

o U17/JrB (2004 og yngre) i klassene 1X, 2X, 4X og 8+

o U19/JrA (2002 og yngre) i klassene 1X, 2X, 4X og 8+

o U23 Damer og Herrer (1998-2001) i klassene 1X, 2X, 4X og 8+

o U23 Lettvekt Damer og Herrer (1998-2001) i klassene 1X og 2X (merk: ikke 4X, 8+)

o Senior Damer og Herrer (2001 og eldre) i klassene 1X, 2X, 4X og 8+

o Senior Lettvekt Damer og Herrer (2001 og eldre) i klassene 1X, 2X (merk: ikke 4X, 8+)

o PARA Damer og Herrer i klassene 1X og 2X (NB: Mix 2X også mulig i PARA)

o Masters Damer og Herrer (inkl alders-hcp) i klassene 1X, 2X, 4X og 8+

o Mix (minst 25% fra hvert kjønn) i U13/JrD, U15/JrC, og Masters i 4X og 8+ (merk: ikke 2X)

Innveiing: Kan om ønskelig gjøres via Zoom i løpet av onsdag (Zoom-link i startliste), men vi stoler på dere. Rosjefen avgjør om dere ror Lettvekt eller Åpen klasse. Lettvektgrense er 75/61,5kg.

Viktig:

Dette er en uformell og lettbent regatta som fullt og helt baseres på tillit. Vi vet at vi ikke kan kontrollere for juks, og forventer derfor at alle opptrer sannferdig og ærlig.

Enda viktigere:

Vi har stor forståelse for at et slikt arrangement gir organisatoriske utfordringer for klubber. Arrangøren vil derfor forsøke å imøtekomme klubbers ønsker om tilpasning. Noen vil organisere roingen delvis hjemmefra, mens andre organiserer det i klubb/på båtplass med klare oppmøtetider for å unngå forsamlinger. Vi åpner også for at klubber kan sende inn resultater både tirsdag 28. og onsdag 29.april. Uansett: Det er et krav for deltakelse at både klubber OG roere forholder seg til lokale og nasjonale retningslinjer for smittevern i forbindelse med COVID-19. Klubber oppfordes derfor til å ha egne smittevernsansvarlige i forbindelse med arrangement.

Play fair – have fun – stay safe!

Vi oppfordrer flest mulig til å sende inn små flotte klipp (noen sekunder) video fra sine løp.

Vi gleder oss!

Med vennlig hilsen,

Arrangementskomiteen og Norges Roforbund

Spørsmål sendes til regattakontoret på epost: virtuellregatta@gmail.com , som bemannes av regattaledere Caspar Wohlfahrt og Sverke Lorgen.