Nyheter

Åpen Time

Tirsdag 9. januar inviterte styret i NR til Åpen time med klubbrepresentanter. Styrets leder Frank Ove Reite og generalsekretær Sverke Lorgen informerte om organisasjon, arbeidsform og tiltak som allerede er gjennomført.

NR har fokus på øke kvaliteten på tilbudene fremover, og som en del av arbeidet er det etablert nye utvalg.  Leder pekte spesielt på et sterkt Markedsutvalg og Utvalg for rekruttering, student og livslang roing som viktige tilskudd.  Målet er både å styrke økonomien, og å legge til rette for mestring, lagfølelse og fellesskap.

For å støtte den sportslige satsingen, blir samarbeidet med Olympiatoppen videreutviklet og utvidet. Dette vil resultere i konkrete aktiviteter frem mot OL i Paris.  

Det vil bli lagt økt vekt på rekruttering, og «Morgendagens stjerner» - Den 54. romjulsamlingen ble en stor suksess med representasjon fra nesten alle aktive klubber.

Førstkommende fredag arrangerer forbundet Spesialtrenerforum, og det vil da bli gitt en mer detaljert beskrivelse av visjoner og mål for bredde- og eliteroingen fremover.

Infoutvalget v/Jan Wang Norderud