Nyheter
Bilde fra Christiania Roklubs årbok 1952, bilde fra ca 1880
Bilde fra Christiania Roklubs årbok 1952, bilde fra ca 1880

Bidra med informasjon til Digitaliseringsprosjektet!

Norges Roforbund feirer 125 år i 2025. Tenk på det omfanget av historier, beretninger, bilder, episoder, og ikke minst erfaringer som ligger spredt blant klubber, medlemmer og rovenner over hele landet. Nå vil vi samle mye av dette i forbundets nye digitale hvelv. Bidra de som kan!

www.rohistorie.no vil lanseres i 2025, og kommer til å bli et digitalt museum for norsk rohistorie – både fra forbundets og klubbenes perspektiver.

Nå er det en gylden mulighet for hele ro-Norge å gjøre en innsats som er med på å bygge vår identitet, samtidig som vi tar vare på Norges Roforbund og alle medlemmenes historier.

Digitaliseringsprosjektet har som mål at innen utgangen av dette året, vil årbøker, skrifter og jubileumsbøker, sammen med bilder og film, være lastet inn i fellesportalen, og på den måten tilgjengeliggjøres for alle. Prosjetkgruppen er nå klare til å gi din klubb tilgang til å laste opp deres materiale, og fra Roforbundets side vil vi poengtere viktigheten av at alle klubber deltar, slik at norsk rohistore blir så fyldig og godt dokumentert som den fortjener.

Les vedlagt brev fra Prosjektgruppen om hvordan man går frem for å gjennomføre opplastingen. Hint: Det er ganske rett fram, så dette skal alle klare.

1893, blide fra Christianias årbok 1952

Norges Roforbund