Nyheter

Coronavirus

NR anmoder utøvere og trenere om å følge myndighetenes råd

Det har 10.3 vært avholdt styremøte i NR. Corona situasjonen ergrundig diskutert.

Det er avlyst worldcup 1 og 2 og kvalifikasjonsregattane tilOL– se link til FISA sine hjemmesider

Når det gjelder hjemlige regattaer treningssamlinger mmarbeides det nå med retningslinjer til klubbene som vil bli sendt innen korttid. Det er forløpende kontakt med Olympiatoppen, NIF og medisinsk støtteapparat for å vurdere situasjonen og komme med anbefalinger.

NR følger internasjonale koronaråd, og anmoder alle i klubber å følge anbefalingene fra myndighetene.

Les mer om hvordan idretten håndterer situasjonen på:

Olympiatoppens sider

Norges Idrettsforbund

Folkehelseinstituttet