Nyheter
#Nasjonal regatta

DET NÆRMERSEG INNENDØRS NM I ÅLESUND!

Aalesunds Roklub er godt i rute med forberedelsene til innendørs NM 2020. Romaskinene til finalefeltet er på plass, proffe aktører på lyd, lys og streaming er engasjert, vi har engasjert speaker, juryen er klar, dugnadsfolket er fordelt, og påmeldingene strømmer på!!!

Aalesunds Roklub er godt i rute med forberedelsene til innendørs NM 2020. Romaskinene til finalefeltet er på plass, proffe aktører på lyd, lys og streaming er engasjert, vi har engasjert speaker, juryen er klar, dugnadsfolket er fordelt, og påmeldingene strømmer på!!!

Den lokale pressen er informert og vil dekke arrangementet.

Alle våre aktive roere legger ned et solid stykketreningsarbeid for å gi våre tilreisende konkurrenter god motstand.

Vi har utvidet påmeldingsfristen for NM-banketten forutøvere over 18 år til 23.12 og også her strømmer påmeldingene på.

I forbindelse med Sosial samling for utøvere under 18 år harvi fått forespørsel om transport mellom Ålesund sentrum og Roklubbens lokale. Vi legger opp samlingen slik at deltagerne kan ta rutebuss til og fra.

VI GLEDER OSS TIL Å TREFFE DERE I ÅLESUND :)