Nyheter

Dialogmøte med klubbene i Østfold Rokrets

Mye god utveskling i treffpunktet mellom forbund og krets

I forrige uke samlet lederne i klubbene tilhørende Østfold Rokrets seg til et dialogmøte med president og generalsekretær i Norges Roforbund.  Møtet ble avholdt hos Sarpsborg Roklubb.

Mange gode temaer ble diskutert rundt bordet i godt over to timer.  Det var stor bredde i temaene, inkludert hvordan få til kompetanseheving i klubber, rekruttering av både utøvere, trenere og tillitsvalgte, økonomiske utfordringer, hvordan utvikle forholdet mellom klubbene og forbundet, etc.

En meget nyttig kveld for både Sverke og Frank Ove, som lovet å ta meg seg de gode innspillene i sitt videre arbeide.  For forbundet er dialog og gode innspill meget viktig, vi må hele tiden strekke oss etter å bedre mulighetene og forutsetningene som finnes i ro-Norge.

For forbundet oppleves slike treffpunkt som sentrale for utviklingen fremover.