Nyheter

Digitalisering og lagring av norsk ro-historie

NR har satt seg som mål å komme igang med sikring, digitalisering og lagring av historisk materiell for å ta vare på norskro-historie.

Vi har fått et svært generøst tilbud fra Nasjonalbiblioteket som gjør digitalseringsjobben for oss gratis. Og vi har søkt om økonomisk støtte fra Kulturrådet. I tillegg er vi i kontakt med Riksarkivet som vil vurdere lagring av materiale som er godkjent.

En spennende visjon kan være å kunne tilby en digitalutstilling og profilering av rosporten og at dette kan gi et vindu for fremtiden. En utstilling vil være i samarbeid med Digitalt museum. Dette som en del av OL 2021 eller ved et annet jubileum.

Hovedpunktene i satsingen er slik:

  • Norsk roing er en stor kulturbærer og roing har stor historisk interesse.
  • Nasjonalbiblioteket tar imot og digitaliserer bilder, tekst og filmer uten kostnad. Alt digitalisert materiale vil være fritt tilgjengelig for alle på en nettbasert plattform.
  • Nasjonalbiblioteket poengterte at de allerede har en samling med publikasjoner, tekster og skrifter som er utgitt av NR og de har også alt NRK materialet som omhandler roing.
  • Ro-Norge må selv samle inn og lage en oversikt over de historiske data som skal følge tekst og bilde. Jo bedre denne jobben gjøres jo mer aktuell blir samlingen. Her er det viktig å få frem opprinnelse, navn og sted, samt andre historiske hendelser. Vi må også prøve å få frem tidsbilder og gi tverrsnitt av ro aktiviteten.
  • Nasjonalbiblioteket kan også ta på seg lagring av det materialet som har verdi for fremtiden.
  • Nasjonalbiblioteket har ansatt flere medarbeidere og har budsjetter nettopp for å kunne ivareta en slik digitalisering og lagringsopplegg. 
  • Materialet kan sendes bulkvis sammen med dokumentasjon som skal følge tekst/bilde.
  • NR vil søke midler fra Kulturrådet for å få dekket ro-Norges utgifter til å etablere denne samlingen.  
  • Per Giltvedt har påtatt seg oppgaven som kontaktpunkt mellom Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket og ro-Norge. 
Velkommen til dugnaden som skal sikre våre historiske verdier. Kommentarer mottas med takk.

Vårt mål er at klubbene skal få litt igjen for innsamlingen av historisk materiale og vi ber om at det ved søknad om tilskudd redegjøres for personer og antall timer som brukes.

 

Henvendelser skjer til GS Anniken Ellingsen eller Per Giltvedt (per.giltvedt@gmail.com)