Nyheter
#Organisasjon
På bildet ser vi Sjur sammen med Seth Weil fra denamerikanske fireren som vant B-finalen og kvalifiserte seg til Rio 2016. Foto:Sebastian Baranzano
På bildet ser vi Sjur sammen med Seth Weil fra denamerikanske fireren som vant B-finalen og kvalifiserte seg til Rio 2016. Foto:Sebastian Baranzano

Er du den nye Sjur?

Media-og informasjonsutvalget i Norges Roforbund trenger nye medlemmer. Er du kanskjeden nye Sjur Øyen, eller sitter du på annen relevant kompetanse eller nyttige nettverk som rosporten kan ha bruk for? I så fall er du velkommen til å takontakt.

- Jeg er en stor takk skyldig Norges Roforbund for å ha fått utvikle min egen trenergjerning etter å ha fått observere og diskutere roing med de aller beste, sier Sjur Øyen.

Bakgrunnen for dette utsagneter at Sjur nå takker for seg i media- og informasjonsutvalget i Roforbundet, hvor han har hatt et stort og viktig ansvarsområde de siste årene. Her har han hatt ansvaret for å følge med på hva som beveger seg av relevante saker i rosporten både hjemme og ute i verden – det være seg av sportslig eller idrettspolitisk art både lokalt, regionalt og nasjonalt – og hva som er planlagt konkurransemessig både fra arrangørenes, utøvernes og treneres synspunkt.

I starten produserte han også stoff til hjemmesiden, Facebook-siden og Instagram-kontoen i samarbeid med generalsekretær, engasjert fotograf, trenere og utøvere.

- Det har også blitt noe arbeid med innspill på det rent markedsmessige, som aktuelle sponsormuligheter, oppfølging av NRs ansvar av inngåtte sponsoravtaler og forslag til aktiviteter og events for å promotere sponsorene, sier Sjur.

Alle disse arbeidsoppgavene skal nå løses av andre, og i følge Sjur kan det vente mange spennende eventyr for den eller de som har lyst å plukke opp stafettpinnen. Hør bare her:

- Mesterskapsmessig har jeg dekket et par-tre NM, som oftest i en dobbel rolle som produsent av livestream-sendinger i tillegg til å være pressekontakt. Av VM har jeg fått med meg Aiguebelette 2015, Rotterdam 2016 (Mega Worlds), Sarasota-Bradenton 2017, Plovdiv 2018 og Linz 2019.  

- På mesterskapene er det relativt travelt, men man får en helt unik mulighet til å oppleve og se verdens beste roere og trenere i aksjon. Jeg er en stor takk skyldig Norges Roforbund for å ha fått utvikle min egen trenergjerning etter å ha fått observere og diskutere roing med de aller beste, sier han.

Når Sjur nå takker for seg må han erstattes, men nyvalgt styremedlem Tom Rasmussen har en større oppgave enn som så foran seg. For det er ikke bare Sjur som må erstattes. Det nye markeds-og medieutvalget må bygges opp fra bunnen av. Det har både sine fordeler og ulemper.

- En åpenbar fordel er at vi nå kan invitere inn nye medlemmer som forhåpentligvis vil få et like stort utbytte av denne frivilligheten som det Sjur forteller om. Den muligheten håper jeg at folk ser. Det å bidra i dette utvalget kan gi et stort utbytte for alle som har lyst på tilsvarende opplevelser som dem Sjur forteller om, og det kan også være et springbrett for dem som vil lære mer om markeds- eller informasjonsarbeid.

- Roforbundet er ikke større enn at vi er helt avhengig av denne typen frivillig innsats for å løse oppgavene våre. Samtidig er markeds- og informasjonsarbeidet noe som ikke kan basere seg fullt og helt på frivillighet. Vi vil trekke inn profesjonelle krefter der det er nødvendig, og dette vil danne strålende læringsarenaer for dem som vil lære, sier det nyvalgte styremedlemmet som selv har en mangeårig bakgrunn som PR-rådgiver og i dag blant annet er kommunikasjonsansvarlig for TicketCo i Europa og USA.

- Vi skal selvsagt fortsette å rapportere fra både nasjonale og internasjonale regattaer slik Sjur har gjort, men mulighetsrommet vårt er mye større enn dette. Jeg drømmer om at de forskjellige flatene til Norges Roforbund fremover ikke bare skal speile eliten, men også bredden. For å få til dette trenger vi utvalgsmedlemmer som behersker historiefortelling i ulike formater, og som er klar for å gjøre en innsats for idretten sin. Sammen kan vi utrette store ting, sier han.