Nyheter
#Organisasjon

Generalsekretær ønsker å trappe ned

Det var med klump i magen og dårlig samvittighet at jeg nylig skrev min oppsigelse til min nye sjef President Frank Ove Reite. Dagen før jeg sendte oppsigelsen hadde vi et fint og konstruktivt møte om planene fremover for forbundet. Gode analyser, åpne diskusjoner og lun god humor var det inntrykket jeg hadde fra møtet. Samtalen var preget av gjensidig respekt og akkurat slik jeg ønsker å samarbeide med nærmeste leder. Frank Ove var opptatt av hvordan jeg opplevde jobben og særlig perioden i forbindelse med Tinget som har vært meget arbeidskrevende.

Jeg fyller 64 og er opptatt av å ha tilstrekkelig med fritid, å kunne ha energi og tid til å gå på ski og å sykle som gir meg så mye, god helse, kameratskap, naturopplevelser og glede.

Norges Roforbund har toppidrettsfokus, vinne medaljer i OL teller høyt. Deretter kommer arbeidet med aldersbestemte klasser, sørge for rekrutteringen. Administrasjonen er noe vi må ha, men hvor vi ønsker at den er liten og effektiv.

Denne strukturen som over lang tid er «innarbeidet i veggene» medfører at vi som er ansatt, administrasjon og trenere, strekker oss noe mer enn i det ordinære arbeidslivet. Denne kulturen fører oss også sammen, vi har alle det samme målet om medaljer i OL.

Jeg har lovet å arbeide ut min oppsigelsestid som er ut februar 2024. Hvis det er ønskelig kan jeg ta en mindre rolle etter at oppsigelsestiden er ferdig for å sikre kontinuitet og at den nye Generalsekretæren får all nødvendig støtte i arbeidet.

Nå er det vår alles oppgave å støtte det nye styret i arbeidet fremover. Vi må videreføre og styrke kulturen med å gi hverandre gode ord og positiv energi. Det er nesten ikke til å fatte hvor mye gratisarbeid som legges ned av styret, ansatte, komiteer, utvalg, i klubbene, blant utøvere, i Årungen prosjektet med videre.

Jeg opplever at styret har en sterk vilje til å skulle styrke økonomien i forbundet. Med ny energi og kompetanse er det store muligheter for å lykkes.

 

Hilsen

Kjell Ove Alvestad

Generalsekretær