Nyheter

Gullmerkemedlem Knut Strengelsrud er gått bort

Gullmerkemedlem Knut Strengelsrud døde 28. juni 2022.

Han har vært en av de meste markante personene innen norsk rosport i mer enn 50 år, og spesielt hans virke innen anlegg, materiell og tekniske løsninger vil prege våre anlegg og vårt virke i mange år fremover.

Han haddefølgende sentrale tillitsverv i Norges Roforbund:

  • Medlem Anleggsutvalget      1973 – 2017
  • Varamedlem Forbundsstyret 1973, 2002 - 2005
  • Medlem Forbundsstyret         1974 - 1995

Knut Strengelsrud var en sentral person i planleggingen og utbyggingen av Årungen Rostadion frem mot Junior-VM i 1993, og var i en årrekke involvert i videre drift av anlegget. Han var den innen romiljøet som best kjente alle regler og irrganger i forbindelse med tippemidler til anlegg, og var en solid rådgiver for roklubbene i alt som hadde med båthus, brygger og oppbevaring av båter og annet materiell.

Knut Strengelsrud var i sin tid med og startet Kongsvinger Roklubb, og var formann i klubben i mesteparten av klubbens historie. Knut vil nok også være den eneste i norsk rohistorie som har deltatt som delegat på 51 ro-ting.

Knut Strengelsruds utmerkelser:

  • Norges Roforbunds Gullmedalje («Gullmerket») i 2000.
  • Rosportens Venners Ærespokal i 2002