Nyheter

Her er den nye generalsekretæren

Kjell Ove Alvestad (62) fra Langhus i Nordre Follo ble denne uken ansatt som Norges Roforbunds nye generalsekretær.

- Jeg håper å bli en god samtalepartner for klubbene, utøverne og trenerne innenfor rosporten, og å bidra til best mulig rammebetingelser for utøvere på alle nivå, sier den nye generalsekretæren.

Han er innforstått med at enkelte sannsynligvis vil reagere på alderen hans, eller det faktum at han ikke har noen bakgrunn fra rosporten. Selv ser han på alderen som et stort fortrinn.

- Jeg har en bred kommersiell erfaring fra betalingsindustrien, både fra Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) avdeling Norge og fra den nordiske avdelingen av US Bank, og jeg har også hatt gleden av å være HR-sjef i Norge i SEB. I tillegg til dette har jeg en master i ledelse fra BI i 2015, og denne kombinasjonen tror jeg kan være nyttig for et lite forbund hvor flere ulike oppgaver nødvendigvis faller på generalsekretæren.

- Alderen og bakgrunnen min betyr også at jeg etter hvert har oppnådd det jeg har hatt som mine egne kommersielle og karrieremessige ambisjoner. Nå er tiden inne for å bidra litt mer til samfunnet rundt meg. Jeg er alt for ung til å pensjonere meg, og har rett og slett lyst å være til nytte. Det tror jeg at jeg kan være i dette vikariatet, sier han.

Ett års vikariat
Ansettelsen av Kjell Ove Alvestad er med andre ord ikke en fast ansettelse. Han er ansatt i et ett års langt vikariat i sammenheng med Anniken Ellingsens fødselspermisjon, og vil ha 1. oktober som oppstartdato.

- Jeg søkte på denne stillingen fordi jeg her kan få brukt litt av den brede kompetansen min, både kommersielt, kommunikasjonsmessig og organisasjonsmessig. Jeg synes det er interessant å forstå, lede og videreutvikle en organisasjon, sier han.

Det foreløpige inntrykket hans av rosporten, klubbene og forbundet er svært positivt.

- Rosporten i Norge er basert på frivillighet, og det er idrettsgleden som er driveren – ikke penger. Det krever en sterk indre motivasjon, og når denne sterke motivasjonen møter det som tidvis kan være krevende økonomiske rammebetingelser kan det selvsagt oppstå friksjon. Det trenger på ingen måte å være negativt.

- Jeg håper å kunne bidra med å styre det sterke engasjementet vi ser i en konstruktiv retning, og ser virkelig fram til dette spennende året i livet mitt, sier den nye generalsekretæren.

Gjennomføringsevne og tyngde
President Thorvald Jakobsen er glad for at Kjell Ove Alvestad har takket ja til stillingen som vikarierende generalsekretær.

- Det styret har vært på leting etter er en person som har gjennomføringsevne og tyngde nok til å ta tak i de sakene tinget utfordret oss på sist høst. Vi har funnet en meget kvalifisert kandidat til de utfordringene styret har identifisert.

- Vi har vært i den heldige situasjonen at vi har kunnevelge mellom mange sterke søkere, og brukt litt tid på å diskutere oss fram til det vi tror er den beste kandidaten. På vegne av styret i Norges Roforbund ser jeg fram til et bredt og godt samarbeid med Kjell Ove i året vi har foran oss, sier han.