Nyheter
#Nasjonal regatta
Bilde av Veronika Stuksrud
Bilde av Veronika Stuksrud

Hortensregattaen er avlyst

Regattaen er avlyst.

Avlysning av Hortensregattaen.                                      

Regattautvalget må dessverre komme med den kjedelige beskjeden om at Hortensregattaen som står på Terminlisten 2.-3.september 2023 må avlyses.

Vi har tidligere informert om den kritiske dommersituasjonen i Norges Roforbund og dette er dessverre en av konsekvensene. Regattautvalget har sammen med Dommerutvalget og Styret i NR forsøkt å være løsningsorientert. Vi har arbeidet for å finne gode løsninger forregattaarrangører og dommere, samt hatt dialog med de andre nordiske land for dommerbistand. Det har allikevel ikke latt seg gjør å skaffe et minimum av dommere for helgen 2.-3. sept. Hortensregattaen må derfor avlyses, da den ikke vil kunne gjennomføres på en forsvarlig måte.

Sesongen 2023 har vært preget av dommerkrisen og alle regattaer har måtte tilpasse seg et begrenset antall dommer, med bla heatfinaler uten forsøk og begrensning i antall løp. Vi har måtte prioritere de regattaene hvor det er uttak til mesterskap  og forsøk er påkrevet. Det vil kun være et minimum av dommere på hver regatta, og arrangørklubb må stille med flerepersoner i staben som kan bistå dommerteamet.  

Dommerutvalget har klart å bemanne alle regattaer som står på Terminlisten 2023 foruten Horten sin regatta. Regattautvalget synes dette er svært beklagelig og har full forståelse for at det er veldig uheldig for Horten Roklubb. Vi vil derfor påse at Horten får høyeste prioritet ved tildeling av regatta for sesongen 2024.

Regattautvalget skal begynne arbeidet medTerminlisten for 2024 og oppfordrer alle klubber som deltar på regattaer om å sende aktuelle kandidater på dommerkurs. Ved tildeling av regatta for kommende år vil Regattautvalget prioritere klubber som har dommere eller dommer-aspiranter.

Hilsen fra Regattautvalget ved leder Beate Pharo

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Beate Pharo

Leder i Regattautvalget