Nyheter
#Nasjonal regatta
Estela Re-Ma
Estela Re-Ma

Informasjon om nasjonale regattaer i juni

Terminliste med nasjonale regattaer er diskutert i lys av restriksjoner knyttet til Covid-19.

Etter diskusjoner i regattautvalget, behandling i NR styret og avklaringer med arrangører har vi følgende beslutninger/anbefalinger:

  • «Østlandsregattaen» blir gjennomført som regional regatta med gjennomføring 5-6.juni (samme helg som planlagt nasjonal regatta) dersom smitteverntiltak tillater det.
  • Stavanger Roklubb vil gjennomføre en regional regatta 5-6. juni dersom smitteverntiltak i regionen tillater det.  
  • «Sprint NM» oppsatt til 19-20. juni omgjøres til en ordinær nasjonal regatta med fulle distanser begge dager. Denne regattaen vil kunne bli brukt som vurdering av lag til jr.VM og eventuelt Coup de la Jeunesse. Her må klubbene forholde seg til informasjon fra toppidrettsutvalget.
  • Vi oppfordrer videre klubber til å samarbeide om lokale regattaer innenfor gjeldende smittevernsregler slik at særlig ungdom får et konkurransetilbud.

En stor takk til arrangørklubber som også i år viser stor vilje og fleksibilitet til å få til konkurransetilbud for rosporten!

Arrangørklubbene vil sende ut invitasjon så snart dette er klart.  Ta kontakt med regattautvalget ved Thorvald Jakobsen dersom dere har spørsmål eller ser behov for møter/informasjon.