Nyheter

Innkalling til ledermøte i Norges Roforbund 15.10.2022

Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov § 13A Ledermøte, til ordinært Ledermøte i Norges Roforbund på Idrettens Hus, Ullevål Stadion lørdag 15.10 kl 10 – 16 med påfølgende sosialt arrangement. Det vil legges opp til mulighet for å delta på deler av møtet via Teams.

Saksliste  

1.      Planer for kommendesesong

2.      Budsjett kommende år

3.      Terminliste kommendesesong, herunder Norgesmesterskapene

4.      Innkommende saker(Frist 23. september)

Endelig sakslistepubliseres 2 uker før ledermøtet.

 

Representasjon  

Som på tinget, se NorgesRoforbunds lov §12.

Klubber og særforbundsom er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) er bundet av derepresentasjonsregler som står i NIFs Lov (§2-4. Kjønnsfordeling)

Forslag og saker 
Saker som ønskes tattopp på Ledermøtet må være forbundet i hende senest 23. september.  Det gjøres oppmerksom på at lovsaker og saker som krever ting-behandling kan diskuteres, men det kan ikke gjøres vedtak. Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut på roing.no senest 1. oktober.  

Påmelding 
Påmelding tilledermøtet ved å fylle ut påmeldingskjema under. Skjemaet finner du her: Påmeldingsskjema

Frist for påmelding er 10. oktober.

Påmelding til sosialtsamvær lørdag

Invitasjon ogpåmelding kommer

Reiseutgiftsfordeling
Reiseutgiftsfordeling vil bli benyttet. Reiseutgiftsfordelingen baserespå billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skalkoste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Reiseutgifts-fordelingsskjemafylles ut under ledermøtet.

 

Vennlig hilsen 

Norges Roforbund 

Thorvald Jakobsen

President