Nyheter
#Organisasjon

Innkalling til Norges Roforbunds ordinære Ting 2019

Styret i Norges Roforbund innkaller med hjemmel i forbundets lov § 14 til Ordinært Ting i Norges Roforbund i Ormsund Roklubs lokaler, Malmøya lørdag16. november kl 10-17

Styret i Norges Roforbund innkaller med hjemmel i forbundets lov § 14 til Ordinært Ting i Norges Roforbund i Ormsund Roklubs lokaler, Malmøya lørdag16. november kl 10-17 med registrering fra kl 9.30.

Se innkalling med påmelding og informasjon her

Høring: Strategiplan 2020/2019. Last ned høringen her

Frister

- Innkalling 16.9
- Forslag til saker 5.10
- Påmelding til tinget 1.11
- Sakspapirer tilgjengeling 2.11